K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ojczyzna mała i duża

0

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości wpisała się w pamięć wszystkich Polaków. Temat Niepodległej wielokrotnie podejmowany był przez środowiska patriotyczne, instytucje kultury, szkoły czy urzędy. Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku przedstawiła najmłodszym mieszkańcom miasta i okolic ciekawą propozycję obchodów tego święta.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku stała się dla szkół i przedszkoli atrakcyjnym miejscem zajęć edukacyjnych, związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W placówce częstymi gośćmi byli uczniowie ze Słupska i regionu, którzy przemierzali ścieżki niepodległości wyznaczone przez bibliotekarzy w ramach gry edukacyjnej. Zadania wymagały od uczestników zarówno wiedzy historycznej, jak i umiejętności praktycznych w niesieniu pierwszej pomocy. Inną formą patriotycznego kształcenia był konkurs plastyczny „Laurka dla Niepodległej”, który skupił pięcio- i sześciolatków z przedszkoli.

Celem konkursu było rozwijanie kreatywności dzieci oraz zainteresowanie dziejami Polski, a także pogłębienie wiedzy na temat polskich symboli narodowych – mówi Agnieszka Stolarczyk z wydziału informacyjno-bibliograficznego PBW w Słupsku. – Wpłynęło do nas około 40 prac. Jak widać, były one wykonane przeróżnymi technikami plastycznymi. Dzieci włożyły w przygotowanie tych laurek wiele wysiłku, ale chyba jeszcze więcej serca. Wszyscy uczestnicy dostaną od nas dyplomy oraz nagrody książkowe, a zdobywca pierwszego miejsca dodatkowo otrzyma grę planszową oraz zostanie zaproszony z całą grupą przedszkolną na zajęcia edukacyjne do naszej biblioteki.

Wiadomo już, że gośćmi w bibliotece będą przedszkolaki z Redzikowa. W sumie do rywalizacji przystąpiło 15 placówek ze Słupska i gminy Słupsk, które maksymalnie mogły zgłosić po trzech uczestników. Prace dzieci znalazły swoje miejsce na specjalnej wystawie.

To nie wszystko, co w ramach oferty edukacyjnej przygotowali pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowaliśmy konkurs multimedialny – mówi Renata Łuczak z wydziału wspomagania edukacji PBW w Słupsku. – Głównym organizatorem tego projektu był Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Na konkurs wpłynęło 112 prezentacji multimedialnych i wzięło w nim udział trzystu uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Główną nagrodę, pierwsze miejsce, zdobył zespół z II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku pod kierunkiem wychowawcy – pani Iwony Tłuchowskiej.

Celem konkursu było stworzenie prezentacji multimedialnej na temat wybranych przez młodzież bohaterów regionalnych, którzy podejmowali działania na rzecz powrotu ziem pomorskich do Polski. Uczniowie sami wskazywali postacie do swoich opowieści, przy czym zadanie to było o tyle trudne, że nierzadko są to dziś bohaterowie nieco zapomniani przez historię. Słupscy licealiści przedstawili sylwetkę Franciszka Leona Kręckiego. Za zajęcie I miejsca otrzymali nagrodę pieniężną. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.