K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Profilaktyka na scenie

0

W najbliższy poniedziałek na scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku odbędzie się III Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych „Pomyślmy o HIV”. W tym prozdrowotnym wydarzeniu kulturalnym udział wezmą najlepsze zespoły teatralne złożone z młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Słupski sanepid i oddział Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej są organizatorami III Wojewódzkiego Przeglądu Małych form Teatralnych „Pomyślmy o HIV”. Przeprowadzone już zostały eliminacje powiatowe, a najlepsze zespoły teatralne zaprezentują się na scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.

Jest to konkurs wojewódzki, szerzący profilaktykę w zakresie HIV/AIDS – mówi Małgorzata Parol, przewodnicząca OT PTOZ w Słupsku. – Bierze w nim udział młodzież ponadgimnazjalna z województwa pomorskiego. Dzieci będą przygotowywały spektakle teatralne, mające na celu szerzenie profilaktyki zakażeń oraz tolerancji wobec osób żyjących z tym wirusem.

Etap powiatowy koordynowały w każdej jednostce powiatowe stacje sanitarno-epidemiologicze. W drodze eliminacji do etapu wojewódzkiego przeszło 11 zespołów.

Finał wojewódzki tego przeglądu rozpocznie się w sali słupskiej filharmonii w najbliższy poniedziałek, 19 listopada, o godzinie 10. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.