K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rewolucja w starostwie

0

Dzisiaj, 21 listopada, zwołana została pierwsza sesja nowo wybranej rady powiatu lęborskiego. Po złożeniu przez radnych ślubowania wybrano, m.in. nowego starostę, zastępcę i pozostałych członków zarządu. Ostatecznie władzę wykonawczą w powiecie będą sprawować Alicja Zajączkowska i Edmund Głombiewski.

Punktualnie o godz. 11 w Starostwie Powiatowym w Lęborku nastąpiło rozpoczęcie pierwszej sesji nowej kadencji rady powiatu lęborskiego. W skład rady wchodzą: Alicja Zajączkowska, Elżbieta Godderis, Hubert Namyślak, Edmund Głombiewski, Jacek Perłak, Teresa Ossowska-Szara, Waldemar Walkusz, Patryk Bianga, Ryszard Wenta, Maciej Barański, Tadeusz Rabka, Witold Krużycki, Mirosław Tandek, Adam Nowak, Marek Kuriata, Krzysztof Pruszak, Jarosław Pruski, Marian Borek oraz Zdzisław Chojnacki. Po otwarciu posiedzenia, prowadzenie obrad przypadło najstarszemu z 19-osobowego gremium, czyli Marianowi Borkowi. Po sprawdzeniu obecności i stwierdzeniu kworum radni złożyli ślubowanie.

Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego rady. Zgłoszono dwóch kandydatów – Zdzisława Chojnackiego oraz Waldemara Walkusza. Drugi z radnych nie zgodził się na pełnienia tej funkcji. W swoim wystąpieniu odniósł się do potencjalnej utraty władzy przez, m.in. dotychczasową starostę Teresę Ossowską-Szarą.

Dziękuję wszystkim tym, którzy udzielili mi poparcia i dzięki nim po raz szósty otrzymałem mandat radnego – mówił Waldemar Walkusz. – Jeżeli chodzi o osoby funkcyjne, to wszystkie uzyskały poparcie i znalazły się w nowej radzie. W związku z tym, wydawałoby się, że można kontynuować rozpoczęte dzieło w niezmienionym składzie. Uważam, że na naszych oczach dzieje się rzecz niebywała. Po raz pierwszy w dwudziestoletniej historii powiatu lęborskiego jest tak, że koalicja, która rządziła została podzielona tylko i wyłącznie za cenę stanowisk. Jeżeli tak ma być, ja nie chcę w tym bagnie uczestniczyć. W związku z tym chcę powiedzieć, że żaden senator Rzeczypospolitej nie zmusi mnie do głosowania tak, jak ja nie chcę. Trzeba tylko ludziom powiedzieć, że stała się rzecz niebywała. Oto PiS z Platformą zawiązał koalicję mimo budowania antykoalicji w wyborach samorządowych, w wyborach do sejmu. Nie wyrażam zgody na kandydowanie na funkcję przewodniczącego rady powiatu.

Po powołaniu komisji skrutacyjnej, przystąpiono do wyboru przewodniczącego rady. W wyniku głosowania tajnego został nim Zdzisław Chojnacki. Przy zastosowaniu takiej samej procedury wyłoniono też wiceprzewodniczącego rady – Mirosława Tandka. Największe emocje towarzyszyły jednak radnym przy wyborze nowego starosty, wicestarosty i pozostałych członków zarządu. Ostatecznie nową starostą powiatu lęborskiego została Alicja Zajączkowska z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Jej zastępcą będzie Edmund Głombiewski z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast pozostałymi członkami zarządu są Adam Nowak, Jacek Perłak oraz Ryszard Wenta.

Dziś nie powstała koalicja PO i PiS, tylko powstało porozumienie radnych, którzy mają wspólny program, wspólny pogląd na prowadzenie powiatu – zapewniała Alicja Zajączkowska, starosta powiatu lęborskiego. Wśród jedenastu osób sześć należy do partii politycznych, a pięć pochodzi z komitetów wyborczych. W roku stulecia odzyskania prze Polskę niepodległości może warto pokazać, że potrafimy pracować nie patrząc na poglądy polityczne, społeczne, światopogląd. W imieniu własnym i członków zarządu chciałabym zapewnić, że zrobimy wszystko, aby urząd i powiat pracował jak najsprawniej. Bez konfliktów, bez problemów. Zrobimy wszystko, żeby powiat rozwijać z wykorzystaniem nowej perspektywy unijnej. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.