K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Inauguracja w ratuszu

0

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Lęborku kadencji 2018-2023 odbyła się 22 listopada w sali rajców lęborskiego ratusza. Po uroczystym ślubowaniu dokonano wyboru, między innymi przewodniczącego rady.

Postanowieniem komisarza wyborczego Marka Laguta pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Lęborku odbyło się 22 listopada. W pierwszej kolejności 21 osobom wręczono zaświadczenia o wyborze na radego miasta Lęborka. Odebrali je: Krzysztof Siwka, Małgorzata Bresler, Jarosław Walaszkowski, Marcin Grudziński, Artur Obolewski, Halina Łukian, Krzysztof Świątczak, Krzysztof Wetta, Łucjan Łaga, Bogdan Oszmian, Włodzimierz Klata, Tomasz Sopyłło, Zbigniew Rudyk, Katarzyna Lipkowska, Radosław Zimnowoda, Małgorzata Biela, Łukasz Kuriata, Zbigniew Cybula, Jarosław Litwin, Bożena Pobłocka oraz Bogdan Libich. Następnie przystąpiono do złożenia ślubowania. Podczas czwartkowej sesji wybrano też przewodniczącego rady. Został nim Jarosław Litwin.

Co do samej organizacji pracy rady miejskiej zapewniam, że będę dążył do sprawnego i przejrzystego działania naszego organumówi Jarosław Litwin, przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku. Autorów skarg, wniosków i petycji będę informował o terminie sesji, na której ich sprawy będą rozstrzygane. Obiecuję też dopingować odpowiednie komisje rady, by sprawy te stawały na obradach w ustawowych terminach. Będę dążył również do tego, by w każdej państwowej uroczystości kwiaty składała delegacja rady miejskiej złożona z przedstawicieli różnych klubów. Jako przewodniczący rady chciałbym, abyśmy przede wszystkim wzajemnie się szanowali. Przez osiem lat, kiedy to mam zaszczyt być radnym, doświadczyłem wielu wzajemnych uszczypliwości, docinków i osobistych przepychanek, które w żaden sposób nie odnosiły się do spraw, które procedowaliśmy.

Z wyborem wiceprzewodniczących było już większe zamieszanie. Do pełnienia tych funkcji zgłoszono trzech kandydatów: Włodzimierza Klatę, Zbigniewa Cybulę oraz Krzysztofa Siwkę. Pojawił się pomysł, aby było trzech zastępców przewodniczącego rady. Nie znalazło to jednak poparcia radnych. Ostatecznie zadecydowano o wyborze dwóch osób, które podczas obrad będą wspierać przewodniczącego rady. Podczas głosowania tajnego zostali nimi Zbigniew Cybula oraz Krzysztof Siwka. W takcie pierwszej sesji inaugurującej kadencje 2018-2023 ślubowanie złożył również burmistrz Lęborka. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.