K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przede wszystkim praktyka

0

Akademia Pomorska w Słupsku razem z partnerami podsumowała projekt Słupskiego Ośrodka Akademickiego. Dzięki niemu studenci mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w okolicznych przedsiębiorstwach.

Minęły dwa lata od podpisania umowy na dofinansowanie Słupskiego Ośrodka Akademickiego. Wówczas urząd marszałkowski kwotą 16,5 miliona złotych wsparł projekt, którego głównym celem jest rozwój wyższego szkolnictwa zawodowego. Program zakładał uruchomienie w Akademii Pomorskiej kierunków inżynieryjnych, a lokalni przedsiębiorcy mieli brać czynny udział w edukacji studentów. Ponadto otrzymane pieniądze miały zostać wykorzystane na rozbudowę pracowni. Teraz przyszedł czas na podsumowanie podjętych działań.

Inwestycje i wyposażanie nowych pracowni są w trakcie realizacji – mówi Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Na dzień dzisiejszy podsumowaliśmy sobie tylko część tego projektu, który wynika z współpracy uczelni z przedsiębiorcami i firmami naszego subregionu, ponieważ nasi pracownicy odbywali praktyki i staże w najlepszych firmach naszego regionu i podnosili swoje kompetencje, porównywali swoją wiedzę z praktyką, która ma miejsce w firmach. I ta część projektu została już podsumowana. Dziś spotkaliśmy się po to, aby podziękować przedsiębiorcom za tę wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz realizacji naszego projektu.

W projekt Słupskiego Ośrodka Akademickiego zaangażowało się około 50 firm z regionu słupskiego. Proces edukacji, w którym uczestniczyli pracodawcy nie ograniczał się tylko do organizacji praktyk. Przedstawiciele firm swoją wiedzę zdobytą na drodze zawodowej przekazywali także podczas zajęć odbywających się w murach akademii. Współpraca przynosi obopólne korzyści dla każdej ze stron. Uczelnia może kształcić zgodnie z nowoczesnymi standardami, a przedsiębiorcy wyławiają najzdolniejszych studentów, którzy w przyszłości mogą stać się wartościowymi pracownikami.

Żeby dany region mógł się rozwijać, potrzebna jest współpraca między samorządem, przedsiębiorcami i nauką – mówi przedsiębiorca Jan Czechowicz, prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. – Dzisiejszy projekt nam pokazał, że można współpracować z nauką, że przedsiębiorcy są otwarci na współpracę i jej oczekują, ponieważ bez współpracy nauki z przemysłem nie mamy szansy rozwoju. Tym bardziej że obecnie do przemysłu wchodzi tzw. rewolucja 4.0, mocno otwarta na nowe pomysły, na mechanizację, automatyzację, a ten projekt znakomicie się w to wpisuje.

Akademia Pomorska powoli odchodzi od korzeni i porzuca swój humanistyczny charakter kształcenia na rzecz kierunków praktycznych. Słupski Ośrodek Akademicki – jak zapowiada jego kierownictwo – z pewnością przyśpieszy ten proces. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.