K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dbałość o środowisko

0

Na pierwszej roboczej sesji w tej kadencji radni podejmą decyzję w sprawie złożenia wniosku w ramach projektu rozwoju elektromobilności. Pozwoli to miastu na realizację strategii wdrożenia transportu niskoemisyjnego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił w październiku nabór wniosków o dofinansowanie do programu Gepard II – transport niskoemisyjny. Projekt zakłada wsparcie działań samorządów terytorialnych w zakresie rozwoju polityki elektromobilności. W ramach konkursu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na opracowanie lokalnej strategii realizacji transportu niskoemisyjnego. Przyjęcie przez radnych uchwały umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Strategia rozwoju elektromobilności miasta Słupska na lata 2019-2035”. W wypadku pozyskania funduszy możliwe jest udzielenie kolejnych środków na realizację programu.

Sama strategia musi zawierać szczegółową analizę istniejącego stanu komunikacji oraz nakreślić kierunki jej rozwoju wraz z płynącymi korzyściami z przestawienia transportu na źródła sprzyjające środowisku. Ponadto planuje się ocenę stanu jakości powietrza w Słupsku oraz istniejących systemów energetycznych. W efekcie realizacji zapisów projektu zmniejszeniu ma ulec ilość zanieczyszczeń emitowanych przez komunikację publiczną.

Przypomnijmy, że w tym roku Miejski Zakład Komunikacji ostatni raz zakupił pojazdy na paliwa tradycyjne. Kolejne autobusy nabywane przez spółkę mają być już napędzane silnikami elektrycznymi.

Na opracowanie strategii ministerstwo przyznaje dotację małym i średnim miastom do 100 procent kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 50 tysięcy złotych. Nabór wniosków będzie trwał do 7 grudnia tego roku. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.