K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Atrakcyjniej za murem

0

Obszar pomiędzy rzeką Łebą a ulicą Przymurną w Lęborku uzupełniono o nowe elementy. Na rekreacyjnym skwerze wydzielono również przestrzeń pod ogródek jordanowski. Pojawiły się też urządzenia zabawowe.

Teren nad rzeką Łebą w Lęborku został na nowo zagospodarowany. Nowy charakter otoczeniu nadają przede wszystkim nowe ławeczki, nawiązujące do pobliskich średniowiecznych obwarowań miasta. Prace zmierzają już ku końcowi. Powstały już ścieżki – ciągi spacerowe – i plac zabaw. Zachowana została istniejąca zieleń, ale i doszły nowe nasadzenia. Pojawiły się też ławki.

Są ciekawym elementem architektonicznym, nietypowe, część z nich to ceglane postumenty, inne – betony obłożone drewnem kompozytowym – mówi Magdalena Ramczyk z Urzędu Miejskiego w Lęborku. Nigdzie indziej w mieście nie widziałam takich elementów wypoczynkowych. Są także tarasy z drewna kompozytowego. Wszystko po to, aby powstał powstał przyjemny teren do rekreacji, wypoczynku, pospacerowania i pobawienia się z dziećmi, a zwłaszcza do podziwiania z jednej strony piękna rzeki Łeby, która jest skarbem naszego miasta, z drugiej – drugiego skarbu, czyli naszych murów, których konserwacja niedawno się zakończyła.

Działania te wpisują się w większe zadanie realizowane przez miasto – projektu „Skarby Lęborka”, który ma wyeksponować elementy miasta do tej pory nieobjęte planem inwestycyjnym. Na ten cel pozyskano dofinansowanie unijne. W ramach tego zadania rewitalizacji poddana została także wieża ciśnień i zaplanowano przebudowę kilku ulic w centrum.

To są miejsca, które czekały na swoją kolej. Stanowią brakujące elementy układanki, żeby to historyczne centrum naszego miasta miało wygląd coraz bardziej atrakcyjny, coraz bardziej zachęcający do odwiedzin, i żeby nas lęborczan napawał coraz większą dumą, że jednak dbamy o nasze zabytki, o to nasze dziedzictwo – mówi Magdalena Ramczyk.

Teren pomiędzy rzeką Łebą a ulicą Przymurną zostanie również odpowiednio oświetlony. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.