K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Hołd Żołnierzom Wyklętym

0

Żołnierze Wyklęci to członkowie polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którzy od 1944 roku stawiali opór sowietyzacji kraju. Sprzeciwiali się zawłaszczeniu przez reżim komunistyczny prawa narodu polskiego do wolności i samostanowienia. Propaganda Polski Ludowej dążyła do wyparcia ich istnienia ze świadomości milionów Polaków, nazywając walczących „bandytami” i „zaplutymi karłami reakcji”. Skazywano ich w pokazowych procesach na śmierć lub ciężkie więzienie, z pogwałceniem zasad prawa, bez możliwości obrony, pod nieprawdziwymi zarzutami, także o kolaborację podczas wojny z Niemcami, co na zawsze miało ich zdyskredytować w oczach opinii publicznej. Wielu zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach.

Termin „żołnierze wyklęci” po raz pierwszy zaistniał w przestrzeni publicznej w 1993 roku, kiedy Liga Republikańska zorganizowała na Uniwersytecie Warszawskim wystawę pod nazwą „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku”. Jako święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca od 2011 roku. Inicjatywę ustawodawczą rok wcześniej podjął ówczesny prezydent RP Lech Kaczyński.

Jednym z bohaterów niepodległościowego podziemia antykomunistycznego, który zginął w Słupsku 1946 roku, był kpt. Stefan Dębicki, ps. „Kmicic”, komendant obwodu AK Lublin – Miasto. Po ucieczce z lubelskiego więzienia, gdzie trafił po aresztowaniu przez NKWD, ślad po nim zaginął. W Słupsku pojawił się jako Kazimierz Linke. Wkrótce w niewyjaśnionych okolicznościach został zastrzelony przez funkcjonariuszy UB. Jego grób znajduje się na starym cmentarzu komunalnym w Słupsku obok Krzyża Katyńskiego. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.