K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zmiany w stypendium

0

Słupski ratusz chce wprowadzić zmiany w przyznawaniu zdolnym uczniom stypendiów prezydenta miasta. Grant będą mogli otrzymać wszyscy uczniowie słupskich szkół bez względu na miejsce zamieszkania.

W związku z zmianą ustaw o prawie oświatowym i systemie oświaty słupski samorząd dostosowuje prawo lokalne do obowiązujących przepisów prawnych. Dotychczas na wsparcie prezydenckim grantem mogli liczyć jedynie uczniowie miejskich szkół zamieszkali wyłącznie w Słupsku. Teraz to ma się zmienić.

Chcieliśmy, żeby beneficjentami tego uznania byli mieszkańcy Słupska – mówi prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – I tak to przez lata było praktykowane, nawet jeśli mieliśmy mieszane uczucia. Ale okazało się, że rzeczywiście jest zmiana przepisów prawa, która mówi o tym, że bez względu na miejsce zamieszkania, jeżeli ktoś jest uczniem szkoły działającej w Słupsku, to prawo do ubiegania się o takie stypendium będzie miał. Dlatego też dokonujemy nowelizacji uchwały rady miasta. Występujemy z propozycją zmiany tego zapisu prawnego i o stypendium ubiegać się będą mogli wszyscy, którzy będą spełniali kryteria, bez względu na to, gdzie jest ich miejsce zamieszkania.

Poza tą zmianą większość rzeczy zostanie po staremu. Kryteria, które trzeba spełnić aby wystartować po prezydenckie stypendium pozostaną takie same. Nadal będzie trzeba się legitymować bardzo wysoką średnią, czyli 4,75 dla uczniów szkół ponadpodstawowych i 5,0 dla podstawowych oraz dodatkowo sukcesami na olimpiadach. Pozostaje natomiast kwestia puli, którą samorząd będzie mógł przeznaczyć na granty dla zdolnych. Mniej ograniczeń, to także więcej uczniów, którzy mogą przystąpić do konkursu.

Być może będzie więcej osób, które będą spełniały te kryteria, w związku z tym musimy rozważyć, czy stać nas na dosypanie do puli na stypendia, czy raczej ta kwota, którą mamy przewidzianą w budżecie, zostanie zachowana, a zmniejszymy wysokość tego stypendium. Przypominam, że do tej pory ta wysokość była niebagatelna, ponieważ uczeń nagrodzony stypendium otrzymywał 200 złotych miesięcznie na konto, czyli przez dziesięć miesięcy była to kwota 2 tysięcy złotych – mówi prezydent miasta.

Stypendium prezydenta miasta to program mający na celu wsparcie uzdolnionych i wyróżniających się uczniów. W zeszłym roku grant otrzymało 37 osób. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.