K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konkurs bez zwycięzcy

0

Konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku nadal pozostaje nierozstrzygnięty. Kandydaci, którzy wyrazili chęć objęcia tego stanowiska, nie uzyskali wystarczającej liczby punktów, co oznacza, że postępowanie zostanie powtórzone.

Konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku ogłoszono 29 marca tego roku. Na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej, które odbyło się na początku czerwca, o stanowisko walczyło czterech kandydatów, a wśród nich obecna dyrektorka biblioteki. Wówczas największą liczbę punktów zdobyła Alina Jasiocha, kierującą filią biblioteki przy ulicy Braci Gierymskich. Pozostali kandydaci nie spełnili wymagań formalnych, ponieważ nie złożyli kompletu wymaganych dokumentów. Kolejna część konkursu, czyli rozmowa z najwyżej punktowaną kandydatką, miała odbyć się 10 czerwca. Do przesłuchania jednak nie doszło, ponieważ złożono odwołanie od decyzji komisji dotyczącej wyników etapu formalnego. Komisja ponownie dopuściła do konkursu wszystkich cztery osoby ubiegające się o stanowisko, ale i tym razem nie udało wyłonić się zwycięzcy. W wyniku głosowania żaden ze startujących nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i tym samym nie otrzymał rekomendacji przedkładanej prezydent Słupska. W związku z tym konkurs został zakończony bez wyłonienia dyrektora, co oznacza że całą rekrutację i postępowanie trzeba będzie powtórzyć.

Od dłuższego czasu atmosfera wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej nie jest najlepsza. W 2017 roku ujawniono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników książnicy. Jej wyniki wskazywały, że większość z nich doświadczyła mobbingu ze strony przełożonych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.