K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bez ksero dowodu

0

Już wkrótce, bo 12 lipca, wejdą w życie przepisy zabraniające kserowania dowodów osobistych. Taka praktyka stosowana była w wielu placówkach bankowych, przez operatorów telefonii komórkowej, ale często również w wypożyczalniach sprzętu turystycznego.

Kserowanie dowodów osobistych, a niekiedy także drugiego dokumentu tożsamości było dotychczas codziennością nie tylko w instytucjach finansowych i parabankowych, ale również w biurach operatorów telekomunikacyjnych. Ksero dokumentów gromadzili także właściciele wypożyczalni sprzętu turystycznego i samochodów, a niekiedy również lombardów. Od 12 lipca ma to się zmienić i obowiązywać będzie zakaz kopiowania nie tylko dowodów osobistych, ale i innych dokumentów publicznych. Tego dnia wchodzi w życie Ustawa o dokumentach publicznych z 22 listopada 2018 roku, w której jest mowa karze do dwóch lat pozbawienia wolności za powielanie dokumentów. Teraz będzie można jedynie okazać dokument tożsamości i pozwolić na spisanie niezbędnych danych. Dotyczy to w równym stopniu paszportu, prawa jazdy czy legitymacji funkcjonariuszy państwowych. Zdaniem ustawodawcy kopiowanie dokumentów publicznych w znacznym stopniu mogło ułatwiać wyłudzenie kredytów czy podpisanie niekorzystnych umów. Kserowanie dokumentów będzie dopuszczalne w celach urzędowych, służbowych lub na własny użytek.

Ustawa nie została jeszcze wyposażona w rozporządzenia precyzujące jej stosowanie. Wątpliwości mają instytucje bankowe i ubezpieczeniowe. Te pierwsze powołują się na inne akty prawne, które pozwalają im na dokonywanie kopii dokumentów publicznych ze względu na bezpieczeństwo systemu bankowego. Chodzi o zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Sytuacja banków, parabanków i ubezpieczalni powinna wyjaśnić się w najbliższych dniach. (hrk)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.