K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Słupsk bez azbestu

0

Magistrat w ramach programu „Słupsk bez azbestu” dofinansowuje likwidację szkodliwych dla zdrowia pokryć eternitowych. Zainteresowani mogą już składać wnioski o zakwalifikowanie do programu ich nieruchomości w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Azbest to groźny dla zdrowia składnik dachowych pokryć eternitowych, które niegdyś stosowano w budownictwie na szeroką skalę. Szczególnie niebezpieczne są starsze, które pylą najmocniej i uwalniają najwięcej szkodliwych składników. Teraz właściciele nieruchomości będą mogli starać się o wsparcie na likwidację tych groźnych materiałów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań ukierunkowanych na to, aby pozbyć się azbestu z obiektów, które ten szkodliwy czynnik posiadają – mówi Monika Rapacewicz z Urzędu Miasta w Słupsku. – Miasto Słupsk zachęca mieszkańców, którzy byliby zainteresowani skorzystaniem z takiego wsparcia, aby do 22 lipca składać wnioski. My po zebraniu tych wniosków będziemy ubiegać się o dofinansowanie z WFOŚ.

Aby budynek został zakwalifikowany do programu, musi znajdować się na terenie administracyjnym miasta Słupska. Warto pamiętać, że dofinansowanie pokrywa tylko likwidację starego pokrycia dachowego i nie może zostać wykorzystane na zakup nowego. (opr. jwb)

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.