K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dokarmianie zwierząt

0

Mieszkańcy Słupska z okolic Stawku Łabędziego złożyli petycję do władz miasta o rozszerzenie zakazu dokarmiania dzikich zwierząt na teren całego miasta. Urząd nie znalazł podstaw prawnych do podjęcia takich kroków.

W marcu słupszczanie mieszkający w okolicy Stawku Łabędziego złożyli petycję do władz miasta z prośbą o rozszerzenie istniejących przepisów dotyczących zakazu dokarmiania dzikich zwierząt, a w szczególności ptactwa. Mówiąc prościej, przeszkadzał im brud jaki pozostawiają po sobie ptaki, jak i wszelkiego rodzaju gryzonie wyjadające resztki jedzenia rzucane na ziemie przez mieszkańców. Nic dziwnego, nikt nie lubi widoku charakterystycznych białych plam, chociażby na karoserii swego samochodu czy parapecie. Co prawda oko naszej kamery nie zarejestrowało w tym rejonie szczególnego nieporządku, lecz to nie znaczy, że problemu nie ma.

Mieszkańcy uzyskali odpowiedź Urzędu Miejskiego w Słupsku. Wynika z niej, że miasto nie ma kompetencji do uchwalania zakazu dokarmiania ptaków. Ustanowienie takiego zakazu byłoby przekroczeniem delegacji ustawowej ponieważ wszelkie akty prawa miejscowego wydane przez miasto muszą być zgodne z aktami wyższego rzędu i tylko na mocy przepisów ustaw można wprowadzić różnego rodzaju zakazy. Jedyną możliwą opcją było postawienie informacji o nie dokarmianiu ptaków. Takowa znajduje się nie tylko przy Stawku Łabędzim, ale też i na Starym Rynku, gdzie dokarmiania ptaków jest niemal nagminne. Kwestią kultury bywalców tych miejsc pozostaje to, czy do tej prośby się zastosują czy też nie.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.