K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Potrzebna krew

1

Wakacje to zawsze trudny okres dla regionalnych centr krwiodawstwa. W tym czasie dzienna liczba pobrań krwi spada nawet o połowę. To jest powodem apelowania do dawców o dodatkowe wsparcie.

W okresie letnim regionalne centra krwiodawstwa rokrocznie borykają się z problemem niedoboru życiodajnego płynu. Stali dawcy jakimi najczęściej są studenci i uczniowie wyjechali na wakacje, a ci pracujący najczęściej są na urlopach wypoczynkowych.

Jest znaczny spadek krwiodawców, a tym samym jednostek oddawanej krwi – mówi Wanda Żurawska, kierownik Działu Zapewnienie Jakości RCKiK w Słupsku. – Ta tendencja utrzymuje się każdego roku we wszystkich centrach krwiodawstwa w Polsce. W związku z tym, że zapotrzebowanie na krew w okresie wakacyjnym jest z reguły większe niż w pozostałych okresach roku, dlatego podmioty lecznicze i centra krwiodawstwa dotkliwie odczuwają ten brak.

Średnio poza okresem wakacyjnym słupskie regionalne centrum krwiodawstwa otrzymuje od dawców 120 jednostek krwi dziennie. Na chwilę obecną ilość otrzymywanej krwi nie przekracza 60 jednostek. Jak zawsze najbardziej brakuje najrzadszych grup.

Głównie są to grupy minusowe, czuli 0 minus, B minus i A minus – informuje Małgorzata Gradziuk, kierownik Działu Preparatyki i Ekspedycji RCKiK w Słupsku. – Nietypowo w stosunku do roku ubiegłego mamy braki w grupie A plus. Zachęcamy wszystkich, którzy mają te grupy krwi do oddawania krwi, do zgłaszania się do nas. Oprócz tego, że pobieramy krew pełną, pobieramy także jej składniki, czyli osocze, krwinki płytkowe. Każdy taki dawca będzie przyjęty i zakwalifikowany w zależności od zapotrzebowania. Albo na osocze, albo na koncentrat krwinek płytkowych.

Do oddanie krwi najlepiej jest się zgłosić po lekkim posiłku i uzupełnieniu płynów. Ponadto należy odczekać 6 miesięcy od przeprowadzania ostatniej operacji lub tatuażu. Bardzo ważne jest też ogólne samopoczucie. Mężczyźni dawcami krwi mogą być sześć razy w roku, a kobiety cztery. (opr. rkh)

DyskusjaJeden komentarz

  1. A kto ograniczył ilość dni pracy w stacjach krwiodawstwa w Lęborku i Chojnicach? Pani Dyrektor z RCKiK że Słupska. Można było oddawać krew 5 razy w tygodniu, teraz tylko 3. To po co pisać, że jest mało krwi, jak ogranicza się krwiodawcom możliwości jej oddawania?

    Krwiodawca z Lęborka, oddane 25 litrów krwi.