K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Listy zatwierdzone

0

Prezydent miasta ostatecznie zatwierdziła listy – sporządzone przez komisję mieszkaniową – osób oczekujących na lokum komunalne. Na opublikowanych wykazach znalazło się ponad 300 wnioskodawców.

Społeczna komisja mieszkaniowa definitywnie zakończyła prace na tworzeniem list mieszkaniowych. Jej członkowie sprawdzili około 500 wniosków z kompletem dokumentów potwierdzających osiągane dochody, miejsce zamieszkania i to, że Słupsk jest ich centrum życiowym. Komisja podczas swojej pracy odwiedziła wszystkie osoby, aby zweryfikować sytuację lokatorską i informacje podane w złożonym wniosku. Na podstawie tych działań powstał projekt listy podzielony na lokale mieszkalne i socjalne o niższym standardzie.

Najem socjalny lokalu dla osób mniej uposażonych. To mogą być mieszkania o obniżonym standardzie – wyjaśnia Malwina Noetzel-Wszałkowska, kierownik referatu gospodarki mieszkaniowej. – Są to umowy na czas określony. Po trzyletnim okresie następuje weryfikacja dochodów i ewentualne przedłużenie takiej umowy. Druga lista dotyczy mieszkań komunalnych, na które najem jest na czas nieokreślony. Czynsze w nich są wyższe i lokale przeznaczone są dla tej grupy osób, które są trochę lepiej uposażone niż osoby z najmu socjalnego. W tej chwili mamy ostatecznie zatwierdzona listę mieszkaniową. Uwzględnia ona 311 rodzin i jest podzielona na najem socjalny lokalu i najem lokali mieszkalnych.

Osoby znajdujące się na tej liście mogą być spokojne o to, że otrzymają mieszkanie od miasta. Jednak trudno jest określić w jakim dokładnie czasie to nastąpi. Do rozładowania jest jeszcze poprzednia lista z 2013, na której znajduje się około czterystu nazwisk. Ich liczba zmniejsza się w tempie około 80 rocznie. Dopiero po zrealizowaniu starej listy, przyjdzie czas na przyznawanie mieszkań z tegorocznej. Jest jednak możliwość bardzo wydatnego skrócenia terminu oczekiwania na lokum.

Miasto zasiedla nie tylko lokale w pełni gotowe do zasiedlania, czyli takie, do których najemcy wchodzą tylko ze swoimi meblami – mówi Malwina Noetzel-Wszałkowska. – Można wynająć mieszkanie z zasobu miasta, które jest do remontu. Kto znalazł się na liście może w dowolnym terminie oglądać mieszkania puste i wymagające remontu. Jeśli ktoś się zdecyduje na wynajęcie takiego mieszkania to nie musi oczekiwać kilku lat. Może podjąć się remontu na własny koszt. Tacy najemcy przychodzą do nas i decydują się na remont we własnym zakresie.

Osoby, które z różnych powodów nie dostały się na listę będą musiały poczekać aż zostanie powołana kolejna komisja mieszkaniowa. Słupsk dysponuje łącznie zasobem 5,5 tysięca lokali. Ciągle jednak remontowane są kolejne mieszkania. Budowane są także nowe, jak na przykład we współpracy z STBS na ulicy Długiej. Aby dodatkowo zwiększyć te zasoby miasto planuje kupować mieszkania od deweloperów. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.