K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kolejny krok na DK21

0

Ponad półtora roku temu odbyły się konsultacje w sprawie przebudowy drogi krajowej 21 na odcinku od Słupska do Ustki. Zastrzeżenia mieli mieszkańcy Włynkówka. Przez długi czas wokół inwestycji panowała cisza, ale 19 lipca Państwowe Gospodarstwa Wody Polskie wszczęły postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego dla tej inwestycji.

Sprawa modernizacji drogi krajowej 21 na odcinku Słupsk – Ustka ma tak długą historię, jak budowa ringu wewnętrznego Słupska, zmieniającego przebieg tej drogi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad długo prężyła muskuły i wreszcie w 2017 roku opracowała koncepcję i zapowiedziała rozpoczęcie robót we wrześniu 2019 roku. Jesienią 2017 roku koncepcję zaprezentowano włodarzom gmin, przez tereny których DK21 przebiega. Ci mieli sporo zastrzeżeń. Przede wszystkim do ograniczenia liczby zjazdów na posesje. Po spotkaniu z mieszkańcami Włynkówka i wysłuchaniu ich uwag decydenci GDDKiA wystąpili o decyzje środowiskową dla tej inwestycji i ją uzyskali. Potem zaległa cisza. Aż do 19 lipca tego roku, kiedy to Państwowe Gospodarstwa Wody Polskie wszczęły – na wniosek gdańskiego oddziału GDDKiA – postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego dla przebudowy DK21.

Z informacji przekazanych nam drogą elektroniczną przez Piotra Michalskiego, starszego specjalisty ds. komunikacji społecznej gdańskiego oddziału wynika, że zakończenie prac nad projektem budowlanym tej inwestycji spodziewane jest do końca tego roku. Następnie trzeba będzie zatwierdzić dokumentację projektową przez zespół opiniujący projekty inwestycyjne na poziomie oddziału i – prawdopodobnie – komisji opiniującej projekty inwestycyjne przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Przed rozpoczęciem prac budowlanych trzeba będzie jeszcze wystąpić o zgodę na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID). Chociaż droga administracyjna jest jeszcze długa, Piotr Michalski informuje, że budowa może ruszyć w przyszłym roku. Niestety, ten optymizm natyka się na kolejną barierę. Na inwestycję trzeba jeszcze znaleźć pieniądze w budżecie państwa.

Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ulicy Handlowej w Słupsku do granic Ustki. Utwardzona i poszerzona ma zostać nawierzchnia, powstaną pasy serwisowe i na całej długości, czyli 13 kilometrów, ścieżka pieszo-rowerowa. Przebudowane mają być skrzyżowania i ograniczona liczba zjazdów. (rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.