K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Order za krew

1

Dla mundurowych służba społeczeństwu nie kończy się za murami jednostki. Swoją postawą udowodnił to żołnierz 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku, który otrzymał order zasłużonego dla ochrony zdrowia za oddanie ponad 25 litrów krwi.

Nie ma nic wartościowszego niż pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie dla osób służących krajowi i społeczeństwu. Taką postacią z pewnością jest plutonowy Kamil Nagórek, który oddał ponad 25 litrów tak cennego daru jakim jest krew. Za swoją wzorową postawę przynoszącą mundurowi dodatkowy honor otrzymał order przyznany przez centrum krwiodawstwa.

Dzięki ministrowi zdrowia wprowadzone zostało takie odznaczenie, Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony dla Zdrowia Narodu – informuje Izabela Gadzalińska, dyrektor RCKiK w Słupsku. – Jest to forma uhonorowania i pokazania wszystkim, że są między nami ci wyjątkowi. Oni są anonimowi, ale są wyjątkowi i należy o nich mówić, chwalić, pokazywać i dziękować za dobrą wolę. Centrum krwiodawstwa jest podmiotem leczniczym, do którego wchodzi się dobrowolnie. To nie jest szpital czy przychodnia, do których idą wszyscy chorzy, bo potrzebują pomocy. Tutaj trafiają ci, którzy pomoc chcą ofiarować, z dobroci serca, bo czują potrzebę dzielenia się sobą. To bardzo cenne i istotne, a słowo honorowe ma tu ogromny wymiar.

Dla uhonorowanego to duże wyróżnienie. Krew regularnie oddaje już 18 lat. Jak mówi, robi to z potrzeby pomocy innym i zachęca do tego pozostałych, bo krew zawsze jest potrzebna.

Oddaję krew od osiemnastego roku życia, mniej więcej co dwa miesiące – mówi plut. Kamil Nagórek z 7. Brygady Obrony Wybrzeża. – Mam 36 lat, oddałem 25 litrów krwi. Można to było zrobić troszeczkę szybciej, ale miałem małą przerwę, ale w okolicach trzydziestu paru lat można już mieć 25 litrów oddane. Planuję, jeżeli zdrowie pozwoli, oddawać krew do 65 roku życia, czyli do kiedy można.

Taki honor dla żołnierza, to także duża nobilitacja dla samej jednostki 7. Brygady Obrony Wybrzeża, która w tym miesiącu obchodzi 25-lecie istnienia.

Tak się akurat złożyło, że nasza brygada jutro obchodzi święto 25-lecia, a plutonowy Nagórek został dzisiaj uhonorowany za oddanie 25 litrów krwi – mówi płk. Rafał Ostrowski, dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża. – Jest to bardzo fajny zbieg okoliczności, a nasze święto odbędzie się jutro o godzinie 11 na placu Zwycięstwa i zapraszam wszystkich mieszkańców. Oddawanie krwi przez żołnierzy jest od zawsze. Zawsze były koła honorowych krwiodawców. Tak w wojsku, jak i w policji. Służby mundurowe chyba u nas wiodą prym w krwiodawstwie. Druga sprawa, że mamy określony potencjał. Mamy ludzi na miejscu i w wieku, w którym mogą oddawać krew.

To drugi żołnierz jednostki, który został uhonorowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Słupski punkt jest bardzo wysoko w krajowym rankingu posiadania krwi. Bardzo często wspomaga swoimi zasobami większe centra, w których akurat występują braki. (opr. rkh)

DyskusjaJeden komentarz

  1. I co z tego? Pani Dyrektor wręcza medale jedną ręką, zaś drugą ręką ograniczyła działalność Terenowych Oddziałów w Lęborku i Chojnicach tylko do 3 dni w tygodniu. Krwiodawca przyjdzie i pocałuje klamkę. A wcześniej były deklaracje, że zależy Pani dyrektor na większej ilości donacji. Ciekawe metody. Zamiast 5 dni w tygodniu, stacje krwiodawstwa będą otwarte tylko 3. Pozdrawiam

    Krwiodawca z Lęborka, oddane 25 litrów krwi