K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Modernizacja baszty

0

Prawie 100 tysięcy złotych będą kosztowały prace remontowe i modernizacyjne w słupskich obiektach Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Dzięki nim zwiększy się bezpieczeństwo odwiedzających tę placówkę kultury i wystawianych w niej dzieł.

Słupska Baszta Czarownic co pewien czas przechodzi drobne zabiegi modernizacyjne. Nie naruszają one charakteru zabytku pełniącego obecnie rolę kulturalną, ale przyczyniają się do większego komfortu odwiedzających ten obiekt. Teraz przyszedł czas na wymianę drewnianych stopni, poręczy i pozostałej stolarki wewnątrz obiektu. Zmiany nastąpią również w systemie centralnego ogrzewania. Prace objęte są nadzorem konserwatorskim. Na czas działań modernizacyjnych baszta jest zamknięta i wyłączona z działań w sferze kultury. Zainteresowani organizowanymi w niej ekspozycjami będą mogli do niej zajrzeć dopiero w październiku.

Prace modernizacyjne trwają też w obiektach Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Partyzantów. Tutaj ich sedno polega na instalowania nowoczesnego systemu przeciwpożarowego, z czujkami i systemem sygnalizowania zagrożeń. Zakończenie robót ma przyczynić się do poprawienia bezpieczeństwa mienia i przebywających w pomieszczeniach galerii osób. Całość prac modernizacyjnych w obu słupskich obiektach Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej pochłonie kwotę bliską 100 tysiącom złotych, na którą złożyły się dotacje samorządu województwa, miasta i konserwatora zabytków. (rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.