K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ulice bliskie remontu

0

Władze miasta mają powody do optymizmu w sprawie modernizacji ulicy Piłsudskiego i budowy ciągu Zaborowskiej – Legionów Polskich. Pierwsza z tych inwestycji jest rekomendowana przez wojewodę do dofinansowania z funduszu dróg samorządowych, a druga jest pierwszą na liście rezerwowej. Optymizmem napawają również oferty wykonawców.

Niektóre słupskie ulice są kontrastowym przykładem przełomu wieków. Tak jest między innymi z ulicą Piłsudskiego, która w stanie z końca XX wieku czeka na remont, a wiedzie ku wewnętrznemu ringowi, lokalnemu symbolowi nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych. Ta ulica jest alternatywnym dla Szczecińskiej dojazdem do osiedla Niepodległości, a w przyszłości – przez połączenie z Legionów Polskich – ma prowadzić do budującego się osiedla Nowe Miasto. Jej modernizacja przez wiele lat odsuwana była na dalszy plan. Teraz ma się to zmienić.

Wojewoda pomorski opublikował pod koniec poprzedniego tygodnia listę projektów rekomendowanych do dofinansowania z funduszu dróg samorządowych, realizowanych w latach 2019, 2020 i 2021 – informuje Marek Goliński, wiceprezydent Słupska. – Miasto Słupsk składało dwa wnioski, na ulicę Piłsudskiego oraz Zaborowskiej-Legionów Polskich. Do dofinansowania wojewoda zarekomendował premierowi rządu w pierwszej kolejności ulicę Piłsudskiego. Projekt ten miałby być realizowany w latach 2019/20 z 50-procentowym dofinansowaniem. Drugi nasz projekt znalazł się jako pierwszy wśród projektów wieloletnich na liście rezerwowej z bardzo dużym prawdopodobieństwem na dofinansowanie również w wysokości 50 procent. .

Przypomnijmy, że ten drugi ciąg komunikacyjny miał być budowany własnymi siłami miasta, ale z jednej strony inwestycja napotkała trudności proceduralne, a z drugiej – oferty przetargowe wykonawców znacznie przekraczały możliwości miejskiej kasy. Rozłożenie inwestycji na dwa lata przyniosło oczekiwany skutek i fakt, że znalazła się na liście rezerwowej wojewody, nie oznacza, że nie będzie realizowana.

Jesteśmy w tej chwili po przetargu, ale jeszcze go nie rozstrzygnęliśmy – mówi wiceprezydent Marek Goliński. – Oferty złożyły cztery firmy i jesteśmy zadowoleni. Poprzednie przetargi nie zostały rozstrzygnięte ze względu na niewystarczającą ilość środków w budżecie miasta. Projekt miał być zrealizowany do końca 2019 roku i przedsiębiorcy, żeby zdążyć z terminem dawali coraz wyższe kwoty. Zdecydowaliśmy o rozbiciu tego zadania na dwa lata i okazało się, że ceny mogą być o wiele niższe. Spodziewamy się po rozstrzygnięciu przetargu całkiem niezłej kwoty poniżej zaplanowanej.

Zatorze może być wkrótce torem przeszkód dla kierowców, ponieważ, jak zapowiedzieli włodarze, na dniach ma ruszyć także remont ulicy Zygmunta Augusta. Maszyny budowlane mają też wjechać na ulicę Szczecińską, na odcinek od Kołłątaja do Sobieskiego. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.