K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Trening w mieście

0

W rejonie ulic Hubalczyków i Aluchny-Emelianow w Słupsku powstaje licząca niemal kilometr długości ścieżka dla aktywnych. Skorzystać z niej będą mogli rowerzyści, biegacze, rolkarze, street workouterzy i ci, którzy poszukują tras spacerowych. Termin wykonania robót budowlanych przewidziano na koniec listopada.

Ładnie usytuowana na terenach zielonych ścieżka rekreacyjna ma być propozycją przede wszystkim dla osób aktywnych – rolkarzy, biegaczy, street workouterów czy rowerzystów, a także zwykłych spacerowiczów. Projekt realizowany jest w ramach słupskich klinów zieleni i skomunikuje ulicę Hubalczyków w rejonie boiska SP 5 z najdalszymi zabudowaniami osiedla domków jednorodzinnych przy Aluchny-Emelianow i Bytnerowicza. Biegostrada będzie wiodła od pętli na tyłach szkoły i nieopodal znajdujących się garaży poprzez obszar zielony wzdłuż parkanu szkolnego i niedawno oddanego do użytku przedszkola; następnie w niewielkiej odległości od bloków mieszkalnych w rejonie ulicy Szarmacha, z przecięciem ulicy Aluchny-Emelianow, aż do pobliskiego lasku, stanowiącego granicę osiedla domków jednorodzinnych, a jednocześnie granicę miasta, za którą rozpościera się już strefa ekonomiczna Płaszewko. Pętle na starcie trasy i jej końcówce umożliwią trenującym płynny nawrót. Urządzenie bezpiecznej przeprawy biegaczy, rolkarzy czy rowerzystów przez szeroką, autostradową niemal ulicę osiedlową pozostaje jeszcze w fazie opracowania, niemniej w takim układzie przestrzennym dobre rozwiązanie może stanowić problem.

Cały ciąg pieszo-rowerowy zbudowany będzie z dwóch równolegle ułożonych ścieżek – szerszej, asfaltowej dla cyklistów, spacerowiczów, kijkarzy i rolkarzy oraz węższej, gliniasto-żwirowej, przeznaczonej głównie dla tych, którzy uprawiają jogging. Pojedyncza nitka w samym lesie przy Aluchny-Emelianow w projekcie dedykowana jest tym, którzy chcieliby nieco przedłużyć swój trening. W całym przebiegu trasy pojawią się lampy ledowe. Atrakcyjność ponad 800-metrowej ścieżki zwiększą także specjalne urządzenia do ćwiczeń fizycznych, ławki do odpoczynku czy np. stojaki rowerowe. Cała strefa nazwana została Parkiem Wschodnim. Jego obszar porastają teraz głównie samosiejki, przy czym projektanci planują częściowe ich wykarczowanie i pozostawienie cennych okazów drzew, w tym drzew owocujących, np. głogu, śliw czy jabłonek. Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na koniec listopada bieżącego roku. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.