K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Małe interwencje

0

W ramach rewitalizacji Urząd Miejski w Słupsku ogłosił konkurs dla mieszkańców i organizacji pozarządowych na zagospodarowanie podwórek. Dzięki przekazanym grantom słupszczanie będą mieli okazję na odnowienie swoich podwórek i najbliższego sąsiedztwa.

Rewitalizacja Słupska to nie tylko duże projekty remonty ulic czy utworzenie bulwarów nad Słupią, ale także zadania na znacznie mniejszą skalę. Jednym z przykładów takich działań jest przekazanie mieszkańcom grantów na modernizację osiedlowych podwórek. Urząd miejski właśnie ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na operatorów tego przedsięwzięcia.

Polega to na tym, że chcemy, aby to w ramach współpracy z organizacją pozarządową mieszkańcy wskazywali miejsca drobnych interwencji w przestrzeni miejskiej – tłumaczy Justyna Pluta z Urzędu Miejskiego w Słupsku. – W ubiegłym tygodniu, a dokładnie 23 sierpnia, ogłosiliśmy w ramach tego projektu dwa z sześciu wcześniej już zrealizowanych konkursów dla organizacji pozarządowych, konkurs pod nazwą „Wydobyć z mroku” oraz „Przełamując bariery”. Kierowane one są do organizacji pozarządowych, które byłyby zainteresowane zrealizowaniem takich działań wspólnie z mieszkańcami, aby w przestrzeni, na przykład podwórek miejskich lub wspólnotowych, zrealizować drobne interwencje polegające na przykład na niwelacji barier architektonicznych.

Fundusze z projektu mieszkańcy mogą wykorzystać na doświetlenie bram, odmalowanie elementów małej architektury czy instalacje urządzeń rekreacyjnych. Wszystko to ma celu poprawienie bezpieczeństwa i estetyki najbliższego otoczenia słupszczan. Pierwsze efekty współpracy na linii miasto – organizacje – mieszkańcy są już widoczne w przestrzeni publicznej.

W ramach działań pod nazwami „Chodź, pomaluj mój świat”, Piękny jest ten świat”, „Mój jest ten kawałek ogródka” powstały cztery oddziały rewitalizacyjne: podwórkowy, malowniczy, rewitalizacyjny i kwiatowy, a mieszkańcy chociażby wspólnoty mieszkaniowej przy Wyspiańskiego dokonali rewitalizacji swojego podwórka – poinformowała Justyna Pluta i zaprezentowała zdjęcia z dokonaniami mieszkańców.

Wnioski o przystąpienie do konkursu organizacje mogą składać do 13 września. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w BIP-ie miasta Słupska. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.