K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Schronisko do wzięcia

0

Prezydent Miasta Słupska ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnianie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku”. Chętni mają niespełna trzy tygodnie na złożenie ofert.

Ratusz ogłosił kolejny już otwarty konkurs na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Słupsku. Słowo „kolejny” padło nieprzypadkowo, ponieważ w poprzednich latach schronisko było przekazywane do prowadzenia w taki sam sposób, czyli w drodze konkursu. Obecnie prowadzone jest ono przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, natomiast po 12 września sytuacja może ulec zmianie.

Tej jesieni kończymy pewien etap – mówi Katarzyna Guzewska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Słupsku. – Po pierwsze, kończymy funkcjonowanie schroniska w starej siedzibie, a po drugie, projekt będzie odtąd realizowany wspólnie z naszymi sześcioma ościennymi gminami. Jak państwo pamiętacie, jako miasto zawarliśmy porozumienie z gminą Kobylnica, miastem i gminą Ustka, gminami Słupsk oraz Smołdzino i wspólnie, na podstawie nowej umowy chcemy prowadzić schronisko dla zwierząt. Stąd też nowy konkurs, na nowych zasadach. To są te główne zmiany.

Sama reguła prowadzenia schroniska przez organizacje pozarządowe, których celem jest ochrona zwierząt nie zmienia się. Głównym zadaniem nowego prowadzącego będzie zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi ze Słupska oraz gmin objętych porozumieniem. Na składanie ofert chętni mają czas do 12 września bieżącego roku. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.