K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ekologiczne ciepło

0

Gmina Słupsk podpisała umowę na dofinansowanie projektu modernizacji ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej. Program ma celu eliminację węglowych źródeł ciepła i zmniejszenie emisji CO2..

Gmina Słupsk została liderem programu proekologicznego, który będzie realizowany w trzech lokalnych samorządach. W gminach Dębnica Kaszubska, Słupsk i Damnica planowana jest modernizacja źródeł energii cieplnej w 13 budynkach użyteczności publicznej. Projekt zakłada demontaż starych „kopciuchów” na węgiel i zastąpienie ich kotłami gazowymi oraz na biomasę.

Dla gminy Słupsk i naszych partnerów jest to kontynuacja programów proekologicznych – przypominała Barbara Dykier, wójt gminy Słupsk. – w tej chwili na terenie gmin Dębnica Kaszubska i Słupsk montowana jest instalacja fotowoltaiczna. Montaż paneli odbywa się nawet w tej chwili na budynku urzędu gminy. Te projekty służą ochronie środowiska i bardzo dziękujemy zarządowi województwa za udzielenie tak dużego wsparcia na modernizację centralnego ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej.

Wiodącą rolę partnera projektu będzie pełnić gmina Słupsk, natomiast pozostałe samorządy z Dębnicy Kaszubskiej i Damnicy będą partnerami na równych zasadach. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 790 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie marszałkowskie z Regionalnego programu operacyjnego to prawie 666 tysięcy złotych. Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2021 roku.

W gminie Słupsk będzie to modernizacja ośmiu instalacji centralnego ogrzewania, w gminie Dębnica Kaszubska są to trzy instalacje, a w gminie Damnica jest to jedna instalacja – informuje Katarzyna Sikora, specjalista ds. energii odnawialnej w gminie Słupsk. – Projekt przyczyni się do poprawy efektywności obiektów użyteczności publicznej, głównie świetlic wiejskich, oraz do ograniczenia emisji dwutlenku węgla o blisko 590 ton w ciągu roku.

Zarząd Województwa Pomorskiego zamierza podpisać jeszcze 6 umów z kolejnymi podmiotami na wymianę systemów ciepłowniczych. Do samorządów z Pomorza trafi ponad 11 mln złotych, a łączna wartość projektów, które otrzymały dotację to 17 mln złotych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.