K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowe karetki

0

Dodatkowe karetki uzupełnią tabor pogotowia ratunkowego w regionie słupskim. Za dwa miliony złotych zakupione zostanie pięć karetek, w tym jedna która trafi do Słupska. Pieniądze na ten cel przeznaczyło Ministerstwo Zdrowia.

Powiaty należące do słupskiego regionu operacyjnego pogotowia ratunkowego otrzymały pieniądze na zakup dodatkowych pięciu ambulansów. Po jednej karetce dostaną powiaty lęborski, bytowski, człuchowski i właśnie słupski. Na zakup nowych pojazdów każdej z tych stacji przekazano z Ministerstwa Zdrowia po 400 tysięcy złotych. Ze względu na zróżnicowaną sytuację poszczególnych placówek nowe ambulansy zostaną wykorzystane zgodnie z ich potrzebami.

W Słupsku będzie to jedynie zadysponowanie tych lepszych karetek, bo sam Słupsk nie najgorzej pod tym względem stoi – mówi Mariusz Żukowski, dyrektor słupskiego pogotowia ratunkowego. – W rejonach, które ze mną współpracują, niestety zdarzały się trudne sytuacje, bo po prostu nie stać ich było na zakup karetek, np. powiat bytowski czy powiat lęborski, który miał ogromne kłopoty z zabezpieczeniem sprzętu typu ambulans.

Karetki, które trafią do stacji pogotowia zostaną zakupione z podstawowym wyposażaniem. Nabycie dodatkowego sprzętu medycznego będzie już zależeć od sytuacji finansowej beneficjenta. Na przykład słupska stacja, jako pierwsza w województwie zamierza kupić specjalne nosze geriatryczne z udźwigiem pacjenta do 450 kg. To pierwsza tak duża wymiana ambulansów od 10 lat.

Teraz praktycznie pierwszy raz tak dużo – dwieście – karetek w Polsce zostaje wymienionych. Uzgodnione jest, że karetka raz na siedem – osiem lat powinna być wymieniona, w związku z tym w tym roku dwieście karetek na ponad tysiąc pięćset karetek rejonów operacyjnych zostało wyznaczonych do wymiany. W sumie jest to jedna siódma, jedna ósma. Systemowo zostało uzgodnione, które karetki mają największy przebieg kilometrów, które są najstarsze i na tej podstawie ustalono, które z nich powinny podlegać wymianie. Rozmawialiśmy tutaj, że być może to pierwszy rok takiej systemowej wymiany – mówi Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Przetarg na zakup nowych karetek powinien zostać ogłoszony w najbliższych dniach. Poza sezonem letnim w Słupsku na stałe stacjonują trzy karetki, natomiast w całym regionie operacyjnym jest ich osiem. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.