K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pieniądze na naukę dla osób niepełnosprawnych

0

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON „Aktywny Samorząd”.
Do 10 października MOPR przyjmuje wnioski w ramach
modułu II na pomoc w uzyskaniu wykształcenia. Dokumenty mogą składać osoby uczące się i posiadające orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. Kwalifikowani do programu są uczniowie szkół policealnych, kolegiów oraz studenci szkół wyższych, a także osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Program „Aktywny Samorząd” zapewnia zwrot kosztów czesnego do 3000 zł
otych. Osoby wnioskujące w ramach „Aktywnego Samorządu” mogą także starać się o dodatek na pokrycie kosztów związanych z nauką, który wynosi maksymalnie 1000 złotych. Może on być zwiększony o kwotę 500 złotych, jeżeli wnioskodawca uczy się poza miejscem zamieszkania, lub o 300 złotych, jeśli wnioskodawca jest posiadaczem Karty Dużej Rodziny.
Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul
icy Słonecznej 15d w pokoju nr 6 na parterze, w godzinach 8.00-15.00. Dodatkowe informacje o programie można zdobyć pod numerem telefonu 59 814 28 71 lub na stronie www.mopr.slupsk.pl, gdzie dostępne są wnioski do pobrania. (źródło: MOPR)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.