K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Piknik żeglarsko-morski

0

Przy Stawku Łabędzim i Słupskim Centrum Diakonii i Dialogu zorganizowano piknik żeglarsko-morski z okazji 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej. Na przygotowanych stanowiskach odbywały się pokazy m.in. z ratownictwa, żeglarstwa i nurkowania.

Na terenach przylegających do Stawku Łabędziego w Słupsku odbył się piknik żeglarsko-morski, którego głównym organizatorem był słupski oddział Ligi Morskiej i Rzecznej. Wydarzenie wpisało się w obchody roku tego stowarzyszenia, ustanowionego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikami pikniku były dzieci ze szkół podstawowych, uczestniczących w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej.

Na miejscu czekało na nich osiem stacji. Każda z nich oferowała coś innego. Pierwszą było wędkarstwo i modelarstwo. Objaśniano dzieciom zasady wędkowania i przedstawiano sprzęt używany przy połowach. Tuż obok na stole porozkładane były modele statków oraz samolotu. Jeden ze statków posiadał napęd elektryczny, drugi spalinowy. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, z jakich części się składa oraz jak działa silnik spalinowy montowany w łodziach.

Drugą stacją było żeglarstwo. Ta skupiała szerokie grono zainteresowanych, a magnesem była możliwość popłynięcia optymistem, czyli najmniejszą żaglówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży do 15. roku życia. Ubrani w kapoki uczniowie pod okiem opiekuna pływali po Stawku Łabędzim, ucząc się żeglowania.

Trzecią stacją było ratownictwo. Ratownicy WOPR-u opowiadali o swojej pracy i zagrożeniach, które ze sobą niesie. Ponadto prezentowali dzieciom techniki ratowania oraz sprzęt, który umożliwia szybką pomoc. Młodzi uczestnicy mieli również możliwość spróbowania swoich sił w paru konkurencjach przygotowanych na tę okazję.

Czwarta stacja zajęta została przez administrację morską razem z ratownictwem. Była to swoista rozbudowa poprzedniego, trzeciego stanowiska o dodatkowy, zaprezentowany sprzęt ratowniczy.

Piątym, cieszącym się największym zainteresowaniem stoiskiem była prezentacja marynarki wojennej połączonej ze strażą graniczną. Dzieci mogły zobaczyć uzbrojenie, specjalistyczny wojskowy sprzęt, łódź, pojazd transportowy i wiele innych obiektów. W ramach pokazów żołnierze pokazywali najmłodszym, jak wzniecić ogień, używając landrynki i węgla, przedstawiali swoje wyposażenie i opowiadali o trudnych sytuacjach mających miejsce podczas treningów i misji.

Słupia to nazwa kolejnej stacji, przy której uczono dzieci między innymi o rakach, używając hasła „Obcy rak, jaki jest jego znak”. Siódme stanowisko prezentowało prace bosmańskie. Tam wychowankowie szkół podstawowych mieli możliwość nauczenia się wiązania węzłów, takich jak ósemka, płaski czy ratowniczy. Przy ostatnim przystanku tematem wiodącym było nurkowanie, gdzie dzieci mogły poznać działanie osprzętu używanego przy nurkowaniu oraz techniki poruszania się pod wodą. Całość pikniku upiększały swoimi umiejętnościami tanecznymi i wokalnymi zespoły z Młodzieżowego Domu Kultury.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.