K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Społeczny biznes

0

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza przedsiębiorców z regionu na spotkanie zbliżające lokalny biznes z organizacjami społecznymi. To okazja to zdobycia wiedzy oraz zainicjowania ciekawych projektów społecznych.

Biznes Społecznie Odpowiedzialny” to projekt koordynowany przez Centrum Inicjatyw Społecznych. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest zbliżenie i nawiązanie współpracy między organizacjami społecznymi i biznesem z korzyścią dla lokalnego społeczeństwa. Projekt obejmuje także szkolenia dla przedsiębiorców oraz instytucji pozarządowych.

Będziemy chcieli tak naprawdę sparować nasz słupski biznes z ludźmi z organizacji społecznych, a drugim torem przygotowujemy organizacje społeczne z zakresu fundraisingu, pozyskiwania środków właśnie od biznesu – mówi Patrycja Czawłytko z Centrum Inicjatyw Obywatelskich. – Osoby te uczą się, jak się zaprezentować, jak napisać ofertę sponsorską. Natomiast śniadania biznesowe – dwa, które zorganizujemy po dwóch szkoleniach – będą właśnie po to, aby sparować biznes z organizacjami społecznymi. Jak nie uda się tego zrobić biznesowo, finansowo, to przynajmniej organizacje społeczne będą miały okazję zaprezentować się i skonfrontować, co robią dobrze, co robią źle i co mogą ewentualnie jeszcze poprawić.

Wsparcie dla organizacji nie zawsze musi oznaczać przekazywanie pieniędzy. Mogą to być różnego rodzaju zniżki lub pomoc przy produkcji materiałów promocyjnych i reklamowych. Współpraca to także korzyść dla samych przedsiębiorców, którzy mogą zyskać na rozpoznawalności i zbudować kapitał zaufania wśród lokalnej społeczności. Oprócz tego w ramach projektu CIO zamierza promować miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli się integrować i spotkać w dowolnej sprawie.

W ramach tego projektu mamy taki konkursik na miejsca – w skrócie, bo łatwiej się to kojarzy – MNIAM, czyli miejsce najbliższej integracji i aktywności mieszkańców. Kojarzy się to z przyjemnością, bo de facto na tym nam zależy, aby miejsca, takie jak domy kultury, ośrodki, kluby osiedlowe lub inne prowadzone np. przez instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe, a nawet spółdzielnie mieszkaniowe, tętniły życiem i były mocno rozpoznawalne wśród społeczności lokalnej jako miejsca, w których ta aktywność się rodzi, budzi, zrzesza mieszkańców. Na tym nam zależy i doi tego konkursy serdecznie zapraszamy – mówi Inga Kawałek z Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Zgłoszenia w konkursie MNIAM można przesyłać do siódmego października. Zgłoszenie należy przesłać mailowo na adres [email protected]. Natomiast śniadania biznesowe odbędą się 21 października i czwartego listopada. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.