K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Vivant professores

0

Na Akademii Pomorskiej zainaugurowano 51. rok akademicki. To szczególny czas dla słupskiej uczelni, która przechodzi gruntowne przekształcenia profilowe. W ostatnim czasie otwarto wiele nowych kierunków, a kolejne zmiany zapowiadane są w najbliższej przyszłości.

Budowanie współpracy z lokalnym biznesem i odpowiedź na zapotrzebowanie społeczeństwa, to najważniejsze cele na najbliższe lata stawiane sobie przez władze akademii. Na uroczystym rozpoczęciu 51. roku akademickiego podsumowano dokonane już działania, ale także zwrócono uwagę na dynamiczne zmiany zewnętrzne, na które uczelnia musiała odważnie zareagować.

W ostatnim czasie akademia zaproponowała wiele zmian w swojej ofercie edukacyjnej – mówił Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Pozyskane środki zewnętrzne przy współpracy z ekspertami z naszego regionu pozwoliły zmodyfikować kilkanaście programów kształcenia w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych i społecznych. Uruchomiliśmy nowe kierunki kształcenia, takie jak dietetyka, logistyka, informatyka, studia drugiego stopnia z administracji oraz jednolite studia magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej czy fizjoterapii. Co nas bardzo cieszy, otworzyliśmy także prawo, kierunek, który zyskał dużą popularność, a jego wysoki poziom zapewnia ceniona kadra profesorska i doktorska.

W tym roku nowością było uruchomienie szkoły doktorskiej, w której progi przyjęto kandydatów z czterech dyscyplin naukowych. Podziękowano i nagrodzono świeżo upieczonych doktorantów. Akademia w najbliższym czasie zamierza stawiać na innowacyjność i prace badawczą swojej kadry naukowej, która ma być fundamentem i siłą uczelni. Do tego potrzebna jest nowoczesna baza i infrastruktura dydaktyczna.

Kształcenie i nauka muszą iść w parze z europejskimi rozwiązaniami. Nowoczesne technologie i infrastruktura badawczo-dydaktyczna, to niewątpliwie wymóg dzisiejszych czasów. Właśnie dlatego nasza uczelnia od lat pozyskuje fundusze unijne, a także otrzymuje wsparcie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Ministerstwa Zdrowia na poprawę naszej bazy. Ostatnie lata przyniosły jednak wyjątkowy wzrost tego wsparcia. Nigdy w dziejach naszej uczelni nie pozyskiwaliśmy tak wielu projektów i tak wysokiego dofinansowania. Obecnie podejmujemy działania na poziomie około osiemdziesięciu milionów złotych, co stanowi dwukrotność średniego budżetu naszej akademii. Dzięki tym środkom nasza infrastruktura może konkurować z najlepszymi laboratoriami i pracowniami dydaktycznymi w kraju, a nawet za granicą – przekonywał rektor Zbigniew Osadowski.

Mowa tu o Słupskim Ośrodku Akademickim tworzonym za 20 mln złotych. W ramach projektu powstało dziewiętnaście nowych pracowni, a kolejne kilkanaście programów kształcenia zmodyfikowano. W murach Akademii Pomorskiej uczy się około 4 tys. studentów. Ponad tysiąc zostało przyjętych w tym roku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.