K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Słupsk z batalionem WOT

0

W Słupsku rozpoczyna się formowanie batalionu lekkiej piechoty w ramach 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To dobra wiadomość dla żołnierzy WOT-u ze Słupska, którzy będą mogli pełnić służbę w rodzinnym mieście.

Uruchomiona w 2018 roku 7. Brygada Obrony Terytorialnej już niedługo powiększy się o formowany w Słupsku batalion lekkiej piechoty. Dzięki temu terytorialni z regionu słupskiego, którzy dotychczas pełnili swoją służbę w Malborku, będą mogli kontynuować ją w miejscu zamieszkania. Swoją szanse wcielania do batalionu otrzymają także ochotnicy niemający wcześniej do czynienia z wojskiem. Już w połowie listopada odbędzie się pierwszy nabór do oddziału, następnie zakwalifikowane osoby przejdą 16-dniowe szkolenie. Ćwiczenia dotyczyć będą głównie nauki posługiwania się bronią, co stanie się fundamentem do dalszego rozwoju. Po pomyślnym przejściu poligonu na kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej czekać będzie przysięga, która zaplanowana została na 30 listopada na terenie słupskiej jednostki wojskowej. To jednak tylko początek, bo przed żołnierzami WOT-u trzyletni cykl szkoleniowy. W sumie 124 dni poświęcone poszerzaniu umiejętności przydatnych w walce i sytuacjach kryzysowych. Dla terytorialsów przenosiny w rodzinne rejony jest szczególnie istotne, ponieważ ich głównym atutem ma być dobra znajomość terenu operacyjnego batalionu. Zadaniem żołnierzy jest udzielanie pomocy lokalnej ludności w przypadku klęsk żywiołowych. Natomiast w sytuacji zagrożenia konfliktem będą wsparciem dla armii zawodowej. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.