K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ewidencja emisyjności

0

Do 30 czerwca 2022 roku właściciele nieruchomości muszą złożyć obowiązkową deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. O sposoby składania deklaracji inne niż przez internet pyta radna miejska Beata Chrzanowska.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Program ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. W związku z wprowadzeniem obowiązkowej ewidencji emisyjności budynków, każdy właściciel nieruchomości będzie musiał złożyć deklaracje dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

od 1 lipca tego roku wszyscy mieszkańcy – właściciele nieruchomości do końca czerwca następnego roku muszą wskazać źródło, jakie służy im do ogrzewania. Ustawodawca przewidział dwutorowe składanie deklaracji. Pierwszy sposób – bezpośrednio w aplikacji przez internet, drugi – w wersji papierowej – należy złożyć do urzędu miasta. Ale jest taki problem – mówi Beata Chrzanowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku. – Spotkałam się z mieszkańcami Osiedla Akademickiego, gdzie mieszkają starsi ludzie niekoniecznie posługujący się internetem. I oni mają problem taki, że na pewno nie złożą przez internet, mogą to zrobić tylko i wyłącznie w wersji papierowej. Ale jeśli przyjdą do urzędu miasta, to moje pytanie do pani prezydent jest takie: czy my jesteśmy przygotowani na to, żeby im pomóc wypełnić taką deklarację, a więc czy wzór takiej deklaracji jest na terenie urzędu, czy urząd może podpowiedzieć chociażby, jakiego rodzaju jest dany kocioł, jeśli taki mieszkańcy mają. Po prostu ludzie starsi potrzebują pomocy.

Według radnej jednym z rozwiązań tego problemu może być ustawienie punktu pomocy na terenie urzędu miejskiego, gdzie wyznaczone osoby pomogłyby przenieść deklarację papierową do internetu. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.