K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Prawie 2 miliony na edukację

0

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Słupsku, zwołanej w trybie zdalnym, radni zagłosowali za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Powodem jest ponad 1,7 mln dofinansowania dla szkół z tytułu rządowego wsparcia pod nazwą „Laboratoria przyszłości”.

Wczorajsza sesja Rady Miejskiej w Słupsku odbyła się trybie zdalnym. Radni w ekspresowym tempie przegłosowali uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Było to konieczne w związku z kolejnymi środkami, które rząd zamierza przeznaczyć dla samorządów w ramach wsparcia o nazwie „Laboratoria przyszłości”. Tym razem pieniądze w kwocie przekraczającej 1,7 miliona złotych trafią do słupskich szkół podstawowych i mają zostać przeznaczone na wyposażenie techniczne wieloprzedmiotowych pracowni szkolnych.
– Program dotyczy publicznych szkół podstawowych i jest uzależniony od liczby uczniów – wyjaśnia Anna Sadlak, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku. – Założenia są takie, że przypada 300 złotych na jednego ucznia, a w sumie nie mniej niż 30 tysięcy złotych. Mamy jedną szkołę, która dostanie 30 tysięcy. Jest to powstająca „szesnastka”. Na dzisiaj tych uczniów jest trochę mniej. Z pozostałych szkół cztery szkoły otrzymają powyżej 200 tysięcy. To są te największe, czyli SP 10, SP 5, SP 3 i SP 4. Natomiast pozostałe szkoły otrzymają poniżej 200 tysięcy.
Szkoły mogą kupić m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, kamery, mikrofony, oświetlenie dla nauki prezentacji swoich osiągnięć. Lista proponowanych sprzętów jest długa. Nacisk będzie kładziony na rozwój zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii. Szkoły muszą spieszyć się z wydatkowaniem przyznanych środków. Czasu jest niewiele, bo już do końca grudnia trzeba będzie wydać część z przyznanej sumy.

Środki są już na koncie miasta – podkreśla Anna Sadlak. – Dyrektorzy już mogą zarządzać tymi środkami, bowiem zgodnie z uchwałą rady budżety szkół zostały zwiększone. Założenie tego projektu jest takie, że 60 procent kwoty przeznaczonej na szkołę musi być wydatkowane w tym roku. Różne głosy już docierają do mnie. Może być problem z nabyciem sprzętu, bo nie tylko szkoły słupskie, ale i okoliczne dostały takie pieniądze. Zrobimy jednak wszystko, żeby zrealizować te 60 procent. Jest to duży prezent pod choinkę i tak to traktujemy.
Sesja musiała zostać zwołana pospiesznie, by dać szkołom jak najwięcej czasu na wydatkowanie tak dużych środków. Problemem może być też dostępność na rynku wszystkich elementów wyposażenia szkolnych pracowni. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.