K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

40. rocznica stanu wojennego

0

Dziś, 13 grudnia, mija 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wczoraj pod tablicą Ofiar Grudnia 1970 w Słupsku odbyła się uroczystość dla upamiętnienia poległych w trakcie jego trwania. Uczczono też ofiary masakry na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku.

Coroczne uroczystości rozpoczęły się wczoraj około godziny 11:40 przy tablicy Ofiar Grudnia 1970, znajdującej się na ścianie frontowej budynku, w którym mieści się Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”przy ulicy Jedności Narodowej w Słupsku. Odśpiewano hymn państwowy, a zgromadzone delegacje ze sztandarami złożyły wiązanki kwiatów. Uczczono w ten sposób ofiary wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego oraz masakry robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Następnie odbyła się msza w kościele Najświętszego Serca Jezusowego.

Refleksji jest bardzo dużo – mówi Tadeusz Pietkun, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku. – Od „cześć i chwała bohaterom”, bo w dzisiejszych czasach możemy tylko gdybać, co myśli człowiek, kiedy idzie, strzelają do niego. Co myśli strajkujący, bojąc się o utratę życia, bojąc się też o swoje rodziny, bo o tym rzadko się pamięta, a przecież ci zabici mieli rodziców, często współmałżonków, dzieci. Trauma, dramat na całe życie. Ale też wspaniałe wspomnienia, że dzięki tamtym poświęceniom dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce. No i możemy uczcić pamięć tych, którzy w tamtych czasach byli mordowani. Robiono wszystko, żeby o nich pamięć umarła i nigdy się nie przedostała do szerokiej opinii społeczeństwa.
Ponadto dziś nad ranem w czterech miejscach Słupska zapalono tysiąc zniczy, w tym pod tablicami upamiętniającymi Lecha i Marię Kaczyńskich, Jolantę Szczypińską, obok tablic Drogi Krzyżowej – Stacja Solidarność oraz Odwaga – przy kościele Mariackim, a także pod pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki.

Pomysłodawcą są środowiska patriotyczne i osoby prywatne – informuje Tomasz Rosiński, asystent europoseł PiS Anny Fotygi. – To chodzi o Civitas Christiana, Fundacja Edwarda Müllera i uczestniczyła w tym europoseł Anna Fotyga. Ma to zwrócić uwagę ludziom, którzy powoli zapominają o tych datach , które są bardzo ważne dla niepodległości Rzeczypospolitej. Jeżeli my nie będziemy tego krzewić, pokazywać mieszkańcom Słupska, że jesteśmy zaangażowani w krzewienie tej pamięci, jeżeli tego nie będzie to zapomnimy. Po prostu. Młodzież nie będzie za dziesięć lat pamiętać o tych wydarzeniach.
W wyniku wydarzeń na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku życie straciło ponad 40 osób, około tysiąca zostało rannych. 11 lat później, w nocy 13 grudnia 1981 roku na terenie całego kraju z pogwałceniem prawa wprowadzono stan wojenny. W zimowej scenerii na ulicach miast pojawiły się czołgi, przerwano łączność telefoniczną i wprowadzono godzinę milicyjną. Internowano ponad 10 tysięcy działaczy związanych z „Solidarnością”, kilkadziesiąt osób straciło życie. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Główni autorzy stanu wojennego nigdy nie odpowiedzieli za jego wprowadzenie. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.