K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ścieżka ekologiczno-edukacyjna

0

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku powstała ścieżka ekologiczno-edukacyjna zatytułowana „Dobry klimat”. Składa się ona z siedmiu tablic, na które szkoła pozyskała grant UNICEF Polska i Santander Banku z programu „To(działa)MY!”.

Ścieżkę ekologiczno-edukacyjną „Dobry klimat” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku tworzy siedem tablic, usytuowanych od strony ulicy Chopina. Można na nich znaleźć szereg ciekawych informacji i dobrych praktyk, które dzieją się na terenie Słupska w zakresie polepszenia klimatu, jakości powietrza, wody, segregacji śmieci i efektywności energetycznej. Tablice są efektem finalnym większego projektu, na który szkoła pozyskała grant z programu “To(działa)MY!”.

Celem tego programu było zaangażowanie uczniów we wspólne działania projektowe, rozwijanie ich kreatywności, przedsiębiorczości, ukierunkowanie ich zaangażowania na obszary troszkę wybiegające poza działalność szkolną – wyjaśnia Ewa Pyzio, nauczyciel języka angielskiego, Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku. – Opracowaliśmy projekt w kategorii szkoła i środowisko, któremu nadaliśmy tytuł Dobry klimat. W ramach tego projektu uczniowie naszej szkoły realizowali szereg różnych zadań. Między innymi nakręcili spot reklamujący udział w projekcie, nakręcili filmik, w którym przedstawili przyczyny i skutki zanieczyszczeń środowiska. Uczniowie klas starszych przeprowadzali prelekcje w klasach młodszych, podczas których uczyli młodszych kolegów, jak dbać o środowisko, co robić, aby nasz klimat był coraz lepszy. Dodatkowo starsi uczniowie brali udział w warsztatach online w duchu Zero Waste „Działamy dla klimatu”. Uczniowie przygotowali plakaty, sadzili drzewka na terenie szkoły i projektowali lasy w słoiku.
Walory edukacyjne ścieżki można odkryć dzięki kodom QR znajdującym się na planszach. Po ich zeskanowaniu zainteresowane osoby zostaną poprowadzone do quizów online z zakresu środowiska oraz zagadek z kategorii klas 1-3 i 4-8. Za ich pomocą można też obejrzeć film i spot reklamowy nakręcony przez uczniów szkoły. Ale to nie wszystkie korzyści, jakie szkole dał ten projekt.

Bezcenne okazało się zwrócenie uwagi na potrzeby lokalnego środowiska – podkreśla Elżbieta Fijałkowska, nauczyciel języka polskiego, Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku. – Upowszechnienie informacji co robią nie tylko lokalne władze, stowarzyszenia i organizacje, ale przede wszystkim co każdy z nas może zrobić na rzecz dobrego klimatu. Niezmiernie cieszymy się, że nasz projekt edukacyjny znalazł się wśród laureatów wyłonionych spośród siedmiuset projektów konkursowych, a efektem jest stworzenie tej ścieżki edukacyjno-ekologicznej, która mieści się na terenie szkoły.
Projekt edukacyjno-społeczny „To(działa)MY!” powstał we współpracy UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska i jest kierowany do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami od 4. klasy szkoły podstawowej. Jego celem jest m.in. kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, stworzenie przestrzeni dla młodych do działania w obszarach, które są dla nich ważne oraz zwrócenie uwagi na potrzeby najbliższego otoczenia. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.