K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zmiany w kodeksie

0

Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzone zostaną zmiany w kodeksie drogowym. Wśród nich najwięcej emocji wzbudza nowy taryfikator mandatów. Zmieni się również sposób naliczania punktów karnych i ich wpływ na OC.

Prawdopodobnie od 1 stycznia wejdzie w życie zmieniony kodeks drogowy. Ostatnie zmiany w taryfikatorze mandatów wprowadzone były jeszcze w poprzednim milenium. Za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h przyjdzie zapłacić zmotoryzowanym 800 złotych mandatu.

Jeśli chodzi o wykroczenia drogowe najbardziej niebezpieczne w ruchu drogowym, to kary są drastyczne i policjant na drodze w postępowaniu mandatowym będzie mógł ukarać kierującego kwotą do 5 tysięcy złotych, a przy tak zwanym zbiegu wykroczeń ta kwota może wynosić nawet 6 tysięcy złotych – informuje Piotr Tomaszewski, dyrektor WORD w Słupsku. – Jeśli chodzi o karanie przed sądem, to z obecnie obowiązującej kwoty 5 tysięcy złotych może ona wzrosnąć do 30 tysięcy złotych w wypadku tych najbardziej ciężkich wykroczeń bądź przestępstw w ruchu drogowym.

Wprowadzone zmiany mają również zaostrzyć sankcje za przekraczanie prędkości przez karanych już wcześniej piratów drogowych. Jeżeli takie samo przewinienie powtórzy się w ciągu dwóch lat, kwota mandatu zostanie podwojona. Zmieni się również sposób naliczania punktów karnych i ich wpływ na ubezpieczenie OC.

Po pierwsze punkty ulegną skasowaniu dopiero po dwóch latach, a nie jak to obecnie od chwili – uwaga! – zapłaty mandatu za wykroczenie drogowe. Teraz jest tak, że punkty kasują się po roku od chwili powstania wykroczenia. W zmianach będzie tak, że to będą dwa lata od dnia zapłaty mandatu. Co istotne, w obecnie obowiązujących przepisach policjant może maksymalnie ukarać kierującego 10 punktami karnymi za wykroczenia. Liczba punktów, która będzie mogła być nałożona na kierującego, wzrośnie do 15 przy jednej kontroli drogowej – mówi dyrektor słupskiego WORD. – Uzależniona będzie wysokość składki obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od liczby posiadanych punktów karnych, od tego, w jaki sposób jeździmy, czy jeździmy i jesteśmy karani za nasze wykroczenia drogowe, czy jeździmy bezpiecznie, spokojnie i nie jesteśmy karani.

Zniknie również możliwość redukowania punktów karnych na jednokrotnym szkoleniu. Walka z piractwem drogowym jest o tyle ważna, że polskie drogi należą do przodujących w statystykach śmiertelności w całej Unii Europejskiej. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.