K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowy elektromiograf

0

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku zakupił warty prawie 185 tysięcy złotych nowy elektromiograf. Jest to już drugie tego typu urządzenie, które ma usprawnić diagnostykę oraz leczenie pacjentów na oddziale neurologicznym i udarowym.

Elektromiograf, zwany w skrócie EMG, został zakupiony przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku dzięki dotacji przekazanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Urządzenie warte jest prawie 185 tysięcy złotych. To drugi tego typu sprzęt, który usprawni diagnostykę i leczenie pacjentów na oddziale neurologicznym i udarowym.

Nasza tradycja badań w elektromiografii sięga roku 1996, kiedy to dzięki hojności naszego społeczeństwa województwa słupskiego zakupiliśmy aparat, który zapoczątkował naszą tradycję – informuje lek. med. Janusz Szewczuk, neurolog oddziału neurologii WSS w Słupsku. – Gdyby przyjrzeć się historii dokładniej, to w roku 1986 mieliśmy aparat jeszcze starszy, który działał na zasadzie analogowej. Był to elektromiograf z darów z Danii. Każdy obraz wymagał opracowania na kliszy fotograficznej. Mamy wykonanych badań około 30 tysięcy. Mamy bardzo młody, świetnie wyszkolony personel, który ciągle się kształci na naszym oddziale i w innych ośrodkach.
Aparat ma bardzo duże znaczenie przy badaniu czynności elektrycznej nerwów oraz mięśni i znajduje się w pracowni elektromiografii i potencjałów wywołanych. To nie pierwsze nowoczesne urządzenie, które zasiliło słupski szpital. W minionym czasie zrealizowano szereg innych wartościowych zakupów, które pomagają w sprawnej pracy różnych oddziałów.

Aparat EMG to jest z kilku, a nawet kilkunastu urządzeń, które trafiły do słupskiego szpitala w ostatnim czasie dzięki dotacji z budżetu samorządu województwa pomorskiego – mówi Monika Zacharzewska-Tomasik z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Dostaliśmy ponad 6,5 miliona złotych między innymi na to urządzenie, na urządzenia USG, na aparaty KTG, na urządzenia dla patomorfologii oraz na urządzenie zwane OARM-em, które stanie w bloku operacyjnym.
Oddział neurologiczny i udarowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku świadczy usługi dla pacjentów szpitala i dla podmiotów, które mają podpisaną z nim umowę. Są nimi m.in. pacjenci z poradni regionu koszalińskiego, miasteckiego i lęborskiego. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.