K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Budują mieszkania

0

Rozpoczęła się budowa 57 lokali mieszkalnych przy ulicach Długiej i Płowieckiej. Budowa mieszkań przewidziana jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska. Zakończenie prac planowane jest na listopad 2023 roku.

Przy ulicach Długiej i Płowieckiej ruszyła budowa lokali mieszkalnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025. Łącznie na tym terenie ma powstać 57 mieszkań komunalnych.

Mieszkań, które w sporej części będą realizować polityki społeczne wypracowane m.in. w ramach rewitalizacji. Stąd w zasobie, który powstanie, są mieszkania przewidziane dla dzieciaków wychodzących z pieczy zastępczej i jest mieszkanie na rodzinny dom dziecka. Cieszy nas, że będziemy w stanie w takim dobrym standardzie realizować tego typu polityki, zwłaszcza że takim osobom naprawdę potrzebna jest pomoc i potrzebny jest dobry start w dorosłość – mówi Paweł Krzemień, kierownik referatu rewitalizacji UM w Słupsku.

Dotychczas zapomniany teren przeznaczony pod budowę zostanie posprzątany i zagospodarowany. Mieszkania mają być wykończone pod klucz, co pozwoli na szybkie i mało kosztowne przeprowadzenie się do nowego M. Niektóre z gotowych budynków mają mieć również odtworzoną wartość historyczno-architektoniczną.

Natomiast tam, gdzie budynków nie było i tak naprawdę nie ma do czego nawiązać, idziemy w nowoczesność, żeby jasno niejako odciąć to, co współczesne od tego, co historyczne – mówi Paweł Krzemień. – Co warto jeszcze podkreślić – bardzo korzystne zasady finansowania tego zadania inwestycyjnego. Kwota wynagrodzenia dla wykonawcy opiewa na 19,5 miliona z groszami, ale aż 15,5 miliona to bezzwrotne wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego, co udało się miastu uzyskać. Tak więc 57 mieszkań za bardzo niewielką kwotę ze środków budżetu miasta. Mam nadzieję, że jest to pierwsza inwestycja realizowana z tego źródła, ale nie ostatnia.

Plac budowy jest terenem porozbiórkowym, co dla wykonawcy może oznaczać ciężką pracę na przykład przy odpompowaniu zalegającej wody. Zakończenie robót planowane jest na listopad 2023 roku. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.