K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ograniczenia dla mniejszości

0

Wczoraj w Słupsku odbyła się konferencja prasowa parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej okręgu gdyńsko-słupskiego. Politycy wyrazili m.in. zaniepokojenie zapowiadanymi zmianami w finansowaniu nauczania języków dla mniejszości narodowych.

Podczas wczorajszej konferencji prasowej parlamentarzystów PO podjęty został temat zapowiadanych zmian w finansowaniu nauczania języków mniejszości narodowych. Jak podkreślają politycy, w naszym rejonie zmiana ta najdotkliwiej dotknęłaby dzieci uczące się języka kaszubskiego.

To jest poprawka, którą firmował poseł Kowalski, a którą firmuje też cały klub PiS, ograniczająca o blisko 40 milionów nakłady na edukację języka mniejszości narodowych i etnicznych. W naszym przypadku w największym stopniu dotyka to dzieciaków, które uczą się języka kaszubskiego. I ukraińskiego – mówi poseł Zbigniew Konwiński. – To jest okraszone dość podłą retoryką, nacjonalistyczną, w kontekście jednej z mniejszości narodowych. Nie chcę mówić tutaj o próbie dość podłej argumentacji posła Kowalskiego, bo on mówi ni mniej, ni więcej, że skoro nasza mniejszość narodowa w jego ocenie ma w Niemczech gorzej, to z kolei należałoby Niemców, to znaczy obywateli polskich narodowości niemieckiej ukarać w Polsce. To jest oczywiście jakieś kuriozum, bo to branie naszych obywateli jako zakładników swojej polityki. Polacy, którzy mieszkają w Niemczech, powiedzieli, że absolutnie nie życzą sobie tego typu traktowania i tych pieniędzy sobie nie życzą, o których mówi poseł Kowalski. Natomiast koniec końców fakty są takie, że o około 10 procent ogranicza się w Polsce w ustawie budżetowej wydatki na mniejszości narodowe i etniczne, na naukę języka mniejszości narodowych i etnicznych.

Poprawka w budżecie na rok 2022 została przyjęta przez Sejm 17 grudnia i zakłada zmniejszenie subwencji o blisko 40 milionów złotych. Jak zapowiada senator Kleina, poprawka będzie oprotestowana w izbie wyższej parlamentu.

Odebranie tych pieniędzy jest demonstracją, że to wszystko, co do tej pory robili nauczyciele, rodzice, uczniowie, nie jest ważne, że można to po prostu ludziom zabrać – mówi senator Kazimierz Kleina. – W sytuacji np. języka kaszubskiego, który jest ciągle językiem zagrożonym wyginięciem, czyni się szkodę na polskiej kulturze, polskiej tradycji, na wszystkim tym, co stanowi o świadomości, tożsamości kaszubskiej i równocześnie polskiej. Tak więc w sposób absolutny temu się sprzeciwiamy i jestem przekonany – a jestem po rozmowie w senacie z koleżankami i kolegami z klubu Platformy Obywatelskiej i z innymi senatorami, którzy stanowią większość w senacie – że tę rzecz na pewno przeprowadzimy i cofniemy tę haniebną poprawkę.

Na ostateczny kształt tej kontrowersyjnej poprawki trzeba czekać do zakończenia głosowania w senacie, a następnie powrotu ustawy do Sejmu. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.