K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pasjonaci historii

0

Czterej uczniowie 3 klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku są pasjonatami historii regionalnej i biorą czynny udział w projektach organizowanych m.in. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku. Niedługo będą uczestniczyć w projekcie „Detektywi historii”, a dzięki ich zaangażowaniu może też powstać mural na ścianie bloku przy ulicy Grodzkiej.

Uczniowie są pasjonatami historii i uczą się w II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku, a swoją wiedzę poszerzają m.in. dzięki nauczycielom szkoły Halinie Machurze i Warcisławowi Machurze. Przedmiotem ich głębokich zainteresowań są przede wszystkim dzieje regionu słupskiego. Oprócz historii Słupska młodzież swoją uwagę koncentruje na historii stron, z których pochodzi. Michał interesuje się terenami obecnej gminy Smołdzino, a Konrad regionem Miastka. Na swoim koncie mają udział w wielu historycznych przedsięwzięciach, m.in. w licznych promocjach książek. Niedawno czytali poezję Cypriana Kamila Norwida podczas promocji książki „Piórem i stylem. Norwidowskie toposy i techniki artystyczne” Adeli Kuik-Kalinowskiej.

Z wielką ochotą uczestniczymy we wszelakich spotkaniach – zapewniają Michał Zakrzewski i Konrad Żurawik z klasy 3C II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. – Czy to z panem Tomaszem Urbaniakiem z okazji promocji jego ostatniej książki dotyczącej młynów wodnych i powietrznych w powiecie słupskim, czy też z panem profesorem Wojciechem Skórą na spotkaniu dotyczącym obozów pracy w Słupsku w czasie II wojny światowej. Było ich kilka. Niedawno wykonywaliśmy prace dla fundacji Imperio na temat boiska przy obecnej ulicy Kozietulskiego i chcielibyśmy to przetransformować w artykuł dotyczący miejsca, które tam się znajdowało. Generalnie nie mówi się o tej otoczce kulturowej przed rokiem 1945, a jeśli już się mówi, to raczej skąpo. Chcielibyśmy powiedzieć o rzeczach raczej przyziemnych, takich jak sport, rozrywka, futbol, o znajdującym się tam boisku. I obok lokal Elisium, którego imieniem zostało nazwane to boisko.

Już niedługo młodzi regionaliści będą mogli kontynuować swoją pasję dzięki projektowi „Detektywi historii”, prowadzonemu przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku, gdzie pod okiem bibliotekoznawcy Danuty Sroki będą m.in. poznawać i opisywać losy i działania pierwszych osadników tworzących Słupsk po wojnie. Planują też włączyć się w działania związane z przestrzenią miejską i poprzez program „Niepodległa”, finansowany przez Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, doprowadzić do stworzenia na ścianie szczytowej bloku mieszkalnego przy ulicy Grodzkiej 1 muralu traktującego o historii Słowińców.

Moim pomysłem było stworzenie czegoś w atmosferze legendarnej, związanej z legendami Otto Knopa, etnografa urodzonego w Karżcinie – mówi Michał Zakrzewski. – Myślę, że coś w konwencji twórczej Otto Knopa byłoby ciekawym pomysłem.

W Słupsku mała jest świadomość, jak ten region bogaty jest w legendy, konteksty kulturowe – dodaje Konrad Żurawik. – W przestrzeni miejskiej powinno pojawić się takie dzieło, taki mural obok biblioteki przy ulicy Grodzkiej. Na inny pomysł wpadł nasz kolega Borys, ale nie ma go tutaj z nami. On zaproponował, żeby mural dotyczył ogólnie społeczności Słowińców, mniejszości zamieszkującej te tereny do czasów II wojny światowej.
Licealiści przy współpracy z biblioteką chcą również wydać informator, który będzie pokazywał Słupsk oczami młodych. Wszystkie projekty historyczne realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku mają na celu zachęcenie uczniów szkół podstawowych i średnich do pogłębiania wiedzy historycznej dotyczącej regionu. Ważne jest również krzewienie zachowań patriotycznych m.in. w lokalnej społeczności. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.