K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Węzeł coraz bliżej

0

Nabiera tempa budowa węzła transportowego w Słupsku. Celem inwestycji jest poprawa komfortu podróżowania komunikacją zbiorową. Aktualnie trwa ustawianie żelbetonowej konstrukcji wiaty peronowej.

Po skoordynowaniu działań miasta Słupsk i PKP ruszyły prace nad budową węzła transportowego. Zakres inwestycji obejmie między innymi budowę wielofunkcyjnego dworca autobusowego po zachodniej stronie torów kolejowych. Polskie Koleje Państwowe zobowiązały się natomiast do wybudowania podziemnego tunelu łączącego węzeł z dworcem.

W ostatnich dniach budowa węzła – można powiedzieć obrazowo – wyszła z ziemi po pracach związanych z wykonaniem fundamentów i stóp fundamentowych pod przyszłe słupy. Rozpoczął się montaż prefabrykowanej konstrukcji wiaty dworcowej. W pierwszej kolejności stawiane są słupy, na których wesprą się później belki. Do nich przymocowana będzie cała konstrukcja drewniana dachu. To są prace, które rozpoczęły się jeszcze w starym roku, w sylwestra, a w tym roku są one kontynuowane i w ciągu miesiąca powinny być zakończone – mówi Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Bezpośrednio po wykonaniu konstrukcji żelbetowej wykonawca rozpocznie wykonywanie konstrukcji drewnianej dachu, tak aby ten obiekt jak najszybciej był już zadaszony. Wtedy rozpoczną się roboty murarskie związane ze wznoszeniem ścian tego obiektu i tu musimy pamiętać, że ściany te będą odtwarzane w takim kształcie, w jakim historycznie istniały – to wymóg konserwatorski, którego musimy dopełnić.

Równolegle prowadzone są roboty przy budowie dalszej części fundamentów. W najbliższych tygodniach rozpoczną się także prace ziemne na przyszłym placu manewrowym oraz drogach dojazdowych. Przewidziano budowę nowego odcinka ulicy, który pozwali na objazd węzła wokół zlokalizowanej w pobliżu jednostki straży pożarnej. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.