K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wójtowie i burmistrzowie w sprawie granic Słupska

0

Prezentujemy stanowisko Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Słupskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Słupsku dotyczącej wszczęcia procedury mającej na celu rozszerzenie granic administracyjnych miasta o tereny należące do gminy Słupsk i powiatu słupskiego.

„Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec inicjatywy miasta Słupska dotyczącej powiększenia granic miasta o tereny gminy Słupsk podjęte uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr XXXIX/590/21 z dnia 29 grudnia 2021 r., a tym samym zmianę granic administracyjnych powiatu słupskiego.

Gmina Słupsk już dwukrotnie została poddana próbom aneksji części terytorium gminy, dokonywanym przez sąsiedni samorząd miasto Słupsk. Przy pełnym sprzeciwie mieszkańców gminy Słupsk, sprzeciwie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Słupskiego, sprzeciwie Zarządu i Rady Powiatu Słupskiego, nie doszło do ingerencji w granice gminy Słupsk i powiatu słupskiego.

Stabilność terytorialna każdego samorządu jest fundamentem lokalnej demokracji i sprawnego zarządzania, a poszanowanie istniejących przez wiele lat granic gmin jest wartością konstytucyjną, wymagającą ochrony w demokratycznym państwie prawa.

Apelujemy do władz miasta Słupska o rozsądek i odstąpienie od zamiaru anektowania części terenów gminy Słupsk i powiatu słupskiego w granice miasta Słupska.

Dzisiaj przed samorządami regionu słupskiego stoją nowe wyzwania, nowe zadania do realizacji, które wymagają od nas zjednoczenia sił i współpracy. Uważamy, że tego typu inicjatywy nie służą współpracy samorządów regionu słupskiego, a są jedynie powodem konfliktów i sporów pomiędzy samorządami oraz ich mieszkańcami.” (jwb, źródło: Starostwo Powiatowe w Słupsku)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.