K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rewitalizacja budynków

0

Od jutra mieszkańcy obszaru rewitalizacji śródmieścia w Słupsku będą mieli możliwość dofinansowania remontu budynków mieszkalnych. Można uzyskać wsparcie w wysokości do 100 tysięcy złotych.

Rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji na remont budynków mieszkalnych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Władze Słupska zachęcają właścicieli i wspólnoty mieszkaniowe do korzystania z oferty na dofinansowanie prac budowlanych części wspólnych tych nieruchomości.

– Zaczyna się nabór w ramach specjalnej strefy, pierwszy z planowanych dziesięciu, ponieważ sama strefa ustanowiona jest na dziesięć lat. Termin naboru od 12 stycznia do 11 lutego – informuje Paweł Krzemień, kierownik Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku. – Z czym się wiąże ta strefa? Przede wszystkim z dopłatami do remontów części wspólnych w obiektach zlokalizowanych na terenie obszaru rewitalizacji. Przypominam, ze ten obszar to Śródmieście, Stare Miasto i Podgrodzie. Tu zgodnie z ustawą o rewitalizacji to wsparcie w ramach specjalnej strefy może być udzielane wyłącznie dla obiektów zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji i nie ma od tej zasady wyjątków. Zasady wsparcia są takie: kwota do 100 tysięcy złotych, jednak nie więcej niż 50 procent wartości zakładanych prac. Jak wspomniałem, te remonty dotyczą części wspólnych, a więc m.in. dachów, elewacji, klatek schodowych. Jeśli państwo mają jakiekolwiek wątpliwości, zachęcamy, by odwiedzić nas w małym ratuszu – referat rewitalizacji, pokój 204. Jeszcze raz zachęcam, bo tak korzystnego wsparcia jeszcze w naszym mieście nie było. A zależy nam na tym, aby przede wszystkim podtrzymać wartości architektoniczne zwłaszcza kamienic z bogatym wystrojem, wesprzeć państwa w ochronie tego dziedzictwa, wesprzeć państwa w poprawie estetyki naszego centrum, naszego serca miasta.

Słupsk jest pierwszym miastem w województwie pomorskim, które ustanowiło taką strefę. Z kryteriami i wartościami punktowymi stosowanymi przy wyznaczaniu wybranych lokali, zapoznać się można na stronie internetowej Słupska. Jednym z wymogów przy składaniu wniosku jest dostarczenie go w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór wniosków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji”. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.