K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Tłumy po dodatek

0

Od poniedziałku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego, który w zamyśle rządzących ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dziś od wczesnych godzin porannych tłum ludzi szturmował budynek przy ulicy Słonecznej.

Rosnące ceny sprowokowały rząd do wprowadzenia ustawy o tzw. dodatku osłonowym, który jest elementem tarczy antyinflacyjnej. Skorzystać z niego mogą najubożsi mieszkańcy Polski, którzy w tym roku najmocniej odczują podwyżki gazu, prądu i żywności. O przyznaniu świadczenia decydują przeciętne miesięczne dochody na osobę w rodzinie. Pod uwagę brane są też dodatkowe świadczenia, podwyższające miesięczny dochód netto. W związku z tym od początku tygodnia słupszczanie szturmują siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który przyjmuje wnioski. Tylko przez pierwsze kilka godzin przyjęto ich około 100. Długa kolejka oczekujących była również dzisiaj.
– Świadczenie dedykowane jest uboższej części naszego społeczeństwa, chociaż kryterium jest dość wysokie i wyższe niż uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej – informuje Marcin Treder, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. – Badane jest kryterium gospodarstwa domowego bądź osoby w gospodarstwie domowym. W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych mówimy tutaj o 2.100 złotych netto za rok 2020. W przypadku gospodarstw wieloosobowych to jest 1.500 złotych na osobę. Tutaj mamy do czynienia z zasadą złotówka za złotówkę, czyli znaną już z ustawy o świadczeniach rodzinnych. W sytuacji przekroczenia progu dochodowego świadczenie też przysługuje i będzie ono pomniejszane o kwotę przekroczonego dochodu. W praktyce gospodarstwo jednoosobowe, jeżeli nie przekroczy kwoty 2.480 złotych, może ubiegać się o dodatek osłonowy, aczkolwiek w tym przypadku ten dodatek wyniesie tylko 20 złotych.

Wnioski przyjmowane są do 31 października, a świadczenie może być przyznane jednorazowo. Warto jednak się pospieszyć, ponieważ złożenie go do końca stycznia gwarantuje, że pierwsza rata świadczenia będzie wypłacona do końca marca. Złożenie wniosku po 31 stycznia spowoduje, że świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze w jednej transzy do 2 grudnia. Osoby, które stawią się w MOPR osobiście mogą liczyć na pomoc specjalnie oddelegowanego pracownika przy wypełnianiu wniosku.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od wielkości gospodarstwa domowego i w jednoosobowych gospodarstwach domowych mówimy o dodatku w wysokości 400 złotych – mówi dyrektor Marcin Treder. – To jest świadczenie przyznawane na cały rok. Dwu i trzyosobowe rodziny otrzymają dodatek w wysokości 600 złotych, cztero i pięcioosobowe rodziny w wysokości 850 złotych, a rodziny sześcioosobowe i większe mogą liczyć na kwotę 1.150 złotych. Te świadczenia mogą wzrosnąć o 25 procent w przypadku gospodarstw domowych, w których znajdują się piece, kominki i kotły na paliwa stałe, opalane węglem bądź produktami węglopochodnymi. Ale pod jednym ważnym warunkiem, że to źródło ciepła w mieszkaniu zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski można składać osobiście przy ulicy Słonecznej. Jednak dyrekcja MOPR-u zachęca, by biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną składać dokumenty elektronicznie za pośrednictwem rządowego portalu ePUAP lub przez Pocztę Polską. Została też uruchomiona specjalna infolinia telefoniczna o numerze 59 814 28 80, gdzie pracownicy ośrodka będą udzielać wyjaśnień i porad. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.