K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Własna działalność i zasiłki dla bezrobotnych

0

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku otrzymał środki na aktywne formy łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową. Kwota pozyskana na 2022 rok wynosi 18 milionów 975 tysięcy złotych, przy czym ponad 10 milionów stanowią środki z Funduszu Pracy, reszta natomiast pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to kwota o ponad 7 milionów złotych większa niż w 2021 roku i druga pod względem wysokości w województwie pomorskim.
Pozyskane środki pozwoliły na zwiększenie kwoty dotacji na rozpoczęcie własnej działalności z 20 tysięcy złotych w ubiegłym roku do 30 tysięcy złotych oraz kwoty wypłacanej pracodawcom na utworzenie lub doposażenie nowych miejsc pracy z 22 do 30 tysięcy złotych. Regulamin oraz wnioski na obie formy pomocy są do pobrania na stronie internetowej urzędu.
Od 1 stycznia 2022 roku na obszarze powiatu słupskiego okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 365 dni, na terenie miasta Słupska pozostaje bez zmian – 180 dni. Podstawowa wysokość zasiłku skalkulowana jest na poziomie 1058,13 zł netto przez pierwsze trzy miesiące, w kolejnych miesiącach 840,70 zł netto. (jwb, źródło: PUP)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.