K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pieniądze na sport

0

Komisja specjalna Urzędu Miejskiego w Słupsku dokonała podziału środków na działalność podmiotów sportowych na 2022 rok. W puli znalazł się 1 milion 246 tysięcy złotych, które rozdysponowano pomiędzy 27 słupskich klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych. Wszystkie otrzymały więcej pieniędzy niż w ubiegłym roku.

Tegoroczna pula, którą Urząd Miejski w Słupsku przeznaczył na dofinansowanie działalności słupskich podmiotów sportowych, wyniosła 1 milion 246 tysięcy złotych. Rozdysponowaniem tych środków zajęła się specjalna komisja, powołana przez prezydenta miasta Krystynę Danilecką-Wojewódzką. Na konkurs na zadanie pn. „Całoroczna organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym” wpłynęło 28 ofert od klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych, z czego 27 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Odrzucono jedną, która ze względów merytorycznych nie wpisywała się w założenia konkursowe. Większość podmiotów otrzymała więcej pieniędzy na działalność w porównaniu do rozdania sprzed roku. Według władz Słupska komisja stanęła przed trudnym zadaniem, ale ostatecznie pieniądze udało się podziielić sprawiedliwie.
– Możemy powiedzieć, że będzie więcej pieniędzy na rozwój słupskiego sportu, dla słupskich organizacji, słupskich stowarzyszeń sportowych – mówi Rafał Szymański, pełnomocnik prezydenta Słupska ds. Sportu. – najciekawsze zapewne to, kto dostała najwięcej. Najwięcej dostali ci, ktorzy na to zasługiwali. Komisja ni miała żadnych wątpliwości, że to co słyszymy o dokonaniach Akademii Młodego Atlety, o medalach jej zawodników musi znaleźć przełożenie na zwiększoną dotację. W 2021 roku AML otrzymał na działalność 75 tysięcy, a w tym roku jest to aż 160 tysięcy złotych. Będziemy chyba mieli możliwość przypatrywania się, jak te pieniądze zostaną skonsumowane i jakie dokonania dzięki nim zostaną osiągnięte. Oby sportowcy mogli się rozwijać, bo teraz mają ku temu warunki.

Oprócz 160 tysięcy złotych i 14 tysięcy na szkolenie medalistów Akademii Młodego Lekkoatlety, najwięcej środków otrzymały podmioty: KS GRYF Słupsk – 150 tysięcy złotych, Gryf Słupsk – 135 tysięcy, Towarzystwo Pływackie „Skalar” – 114 tysięcy, Słupski Klub Bokserski „Czarni” – 90 tysięcy, Słupskie Towarzystwo Koszykówki „Czarni” – 85 tysięcy, Towarzystwo Piłki Siatkowej „Czarni” Słupsk – 85 tysięcy, Międzyszkolny Klub Sportowy Słupia w Słupsku – 81 tysięcy oraz Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk – 75 tysięcy złotych. Jak podkreśliła prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, dodatkowe środki mogą popłynąć do piłkarzy słupskiego Gryfa, ale pod warunkiem znaczącej poprawy sytuacji w klubie.
– Mam taka nadzieję, że jeżeli nam pozwoli sytuacja finansowa i jeżeli sytuacja w tym klubie zostanie unormowana tak, jak rozmawialiśmy już przy stole w ratuszu, to ten klub sportowy będzie miał szanse uzyskania dodatkowego wsparcia – obiecuje Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. – Umówiliśmy się, że może to się zdarzyć po czerwcu tego roku. Wszyscy wiemy, środowisko piłkarskie i kibiców, że są potrzebne pewne zmiany. Zmiany strukturalne, zmiany organizacyjne. Jeśli przedstawiony mi kierunek będzie realizowany, to gwarantuję, że będziemy szukali dodatkowego wsparcia dla tego klubu piłkarskiego.

Ponadto dodatkowe 25 tysięcy złotych przeznaczono na turystykę i rekreację. Tu zgłosiły się cztery podmioty, a trzy z nich otrzymały dotację. Miasto rozstrzygnęło też konkurs na organizację i przeprowadzenie Słupskiej Olimpiady Młodzieży w latach 2022-2024. Jedyną ofertę złożył Słupski Szkolny Związek Sportowy, który na organizację imprez otrzymał 240 tysięcy złotych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.