K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nauczyciele do Islandii

0

Szkoła Podstawowa nr 2 przy ulicy Henryka Pobożnego w Słupsku weźmie udział w programie wymiany kadry pedagogicznej. Dzięki temu już w czerwcu czworo nauczycieli szkoły wyleci do Islandii, gdzie będzie obserwować tamtejsze nauczanie i system edukacji.

Udział w programie wymiany kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku jest możliwy dzięki projektowi jednego z nauczycieli i pozyskaniu dofinansowania na ten cel. O ile planów nie pokrzyżuje pandemia, to już w czerwcu czworo nauczycieli, w tym szkolny pedagog, wyjedzie na cztery dni do szkoły partnerskiej w stolicy Islandii, Rejkiawiku. Ich zadaniem będzie zdobywanie nowych doświadczeń i kompetencji, a także podpatrywanie tamtejszego systemu edukacji.

– Projekt pod tytułem „Bardziej doświadczeni nauczyciele, lepiej wyposażeni uczniowie” został napisany przez naszego nauczyciela matematyka i anglistę pana Mateusza Pakułę. Założeniem projektu jest wyposażenie kadry pedagogicznej w umiejętności, które pozwolą na udoskonalenie pracy z młodzieżą – mówi dyrektor SP 2 Karolina Keler. – Projekt będzie realizowany w ramach programu „Edukacja”, a finansowanie odbędzie się w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Projekt współtworzą państwa darczyńcy – Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Inspiracją dla pana Mateusza w napisaniu takiego projektu było, aby sprawdzić, w jaki sposób my w naszym polskim systemie edukacji moglibyśmy zaczerpnąć z islandzkiego modelu nauczania informacje, wiedzę na temat tego, jak współpracować z młodzieżą, szczególnie tą starszą, bo tutaj obszar, jeśli chodzi o współpracę ze środowiskiem uczniowskim czy wsparcie rodzin uczniowskich, jest w naszej szkole z racji umiejscowienia bardzo ważną dziedziną.

Jak przyznaje pedagog szkoły Katarzyna Wojcieszek, ważnym aspektem wyjazdu na Islandię będzie także próba znalezienia sposobu na radzenie sobie z problemami uczniów, wynikającymi ze środowiska społecznego, z którego pochodzą. Szkoła dzieli bowiem trudności, z którymi muszą borykać się rodziny dzieci. Ponadto dla 6 procent uczniów szkoły język polski nie jest językiem rodzimym.

Wielu jest z rodzin zastępczych, z domów dziecka, z rodzin wielodzietnych, rozbitych, tak więc mamy tu naprawdę wiele sytuacji problemowych. Udzielamy też wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Problemem jest również to, co dzisiaj się dzieje, czas pandemii, kiedy pojawiają się problemy emocjonalne dzieci, problemy autoagresji, trudności dzieci w nauce. Tu też wspieramy odnośnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracujemy z poradniami – mówi Katarzyna Wojcieszek, pedagog Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku.
Być może projekt wylotu na Islandię nie będzie jedynym, w którym placówka będzie uczestniczyć. Szkoła napisała już nowy, zatytułowany „Most przyjaźni nad Europą” i ubiega się o dotację w wysokości 30 tysięcy euro. Dzięki temu ma być możliwa wymiana uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnioną szkołą w Słowenii. Projekt miałby zostać zrealizowany w następnym roku szkolnym.
(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.