K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ranking Perspektyw

0

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował najnowszy ranking szkół średnich. Wśród techników najlepszą szkołą w Słupsku i na Pomorzu okazał się Zespół Szkół Informatycznych, który uplasował się na wysokim 15 miejscu w kraju. Złotą tarczę przyznano także I Liceum Ogólnokształcącemu, które znalazło się na 193 miejscu.


W najnowszym 24. w historii rankingu miesięcznika „Perspektywy”, ze wszystkich słupskich szkół ponadpodstawowych najlepiej oceniono osiągnięcia Zespołu Szkół Informatycznych. W rankingu techników szkoła ta uplasowała się na wysokim, 15 miejscu w karaju. Podczas piątkowej gali w Warszawie nagrodę – złotą tarczę – odebrała dyrektor szkoły Monika Stępnik. Sukces jest tym większy, ponieważ oznacza, że ZSI jest nie tylko najlepsze w Słupsku, ale także na Pomorzu. Wśród 500 sklasyfikowanych w rankingu szkół znalazły się jeszcze tylko dwa inne słupskie technika. 237 miejsce i srebrną tarczę zdobył Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych. A na 303 miejscu sklasyfikowano Zespół Szkół „Elektryk”, za co przyznano brązową tarczę.
– Punktowane są wyniki egzaminu maturalnego z części podstawowej i z części rozszerzonej, a w przypadku techników także wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz wyniki uczniów w olimpiadach – informuje Monika Stępnik, dyrektor Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku. – My mieliśmy wyjątkowo wysokie wyniki we wszystkich tych zakresach. Mieliśmy świetną grupę absolwentów. Mieliśmy także sukcesy w olimpiadach, bo dwie osoby z klasy, która już odeszła od nas, zostały laureatami olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych w dwóch zakresach. Mamy też uczennicę, która zdobyła laury w olimpiadzie Losy żołnierza oręża polskiego.
Wśród słupskich liceów najlepsze okazało się I Liceum Ogólnokształcące, które zajęło 193 miejsce na 1000 branych pod uwagę szkół w Polsce. Srebrną tarczę za 254 miejsce zdobyło II LO przy ulicy Mickiewicza, a 577 miejsce i brązową tarczę V LO przy ulicy Deotymy. Jak przyznała dyrektor I liceum, Barbara Grędecka, sukces szkoły wynika też z dyscypliny i wytrwałości uczniów w czasie zdalnej nauki.

Bardzo się cieszymy i odczuwamy satysfakcję przede wszystkim z tego, że przyszło nam w zeszłym roku pracować w sytuacji trudnej i dla uczniów, i dla nauczycieli – mówi Barbara Grędecka, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. – To szczególnie trudny czas dla maturzystów, którzy czas na przygotowanie do egzaminów mieli podzielony na stacjonarny i zdalny. Myślę, że wszyscy zdaliśmy bardzo dobrze ten egzamin. Okazało się, że i nauczyciele, i uczniowie włożyli bardzo dużo pracy w przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Zdali też egzamin z odpowiedzialności, szczególnie uczniowie, od których wymagało to dużej samodyscypliny.
W rankingu „Perspektyw” 2022 brano pod uwagę wyniki 1256 liceów ogólnokształcących, spośród 2270 działających w Polsce oraz 1165 techników, spośród 1863, które spełniły kryterium wejścia do rankingu. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.