K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dofinansowanie MOPR-u

0

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymał wysokie dofinansowanie dla dwóch zadań. Program „Asystent osoby niepełnosprawnej” wsparty zostanie kwotą w wysokości 1,5 miliona złotych, a na realizację opieki wytchnieniowej przeznaczono prawie 500 tysięcy.

Trzeci rok z rzędu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku realizować będzie programy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Na realizacje tych zadań MOPR otrzymał dofinansowania na łączną kwotę prawie 2 milionów złotych.

– 1,5 miliona złotych to program „Asystent osoby niepełnosprawnej”, 0,5 miliona złotych to opieka wytchnieniowa. Dla porównania, w zeszłym roku na realizację zadania „Asystent osoby niepełnosprawnej” udało się nam pozyskać 0,5 miliona złotych, natomiast 170 tysięcy złotych na opiekę wytchnieniową, a więc w tym roku otrzymaliśmy naprawdę ogromne środki finansowe – mówi Katarzyna Filipiak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. – Oba programy są w 100 procentach dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego, nie wymagają wniesienia wkładu własnego. W ciągu najbliższych paru godzin na naszej stronie internetowej – na stronie miasta możliwe, że w dniu jutrzejszym – pojawi się informacja o tym, że otwieramy nabór zgłoszeń. Do obu programów poszukujemy osób z niepełnosprawnością. Do programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” mogą to być osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu znacznym bądź umiarkowanym, także dzieci do 16. roku życia, a więc tak naprawdę program skierowany jest do wszystkich osób z niepełnosprawnością. Będziemy prowadzić nabór asystentów. Informujemy, że w tym roku stawka, którą oferujemy, to 33 złote brutto za jedną godzinę świadczonej usługi. To o 3 złote za godzinę więcej niż w ubiegłym roku.

Aby móc zostać asystentem osoby niepełnosprawnej, należy wykazać się minimum sześciomiesięcznym doświadczeniem w zajmowaniu się taką osobą. Do tej funkcji zgłosić się mogą również sąsiedzi i przyjaciele rodziny.

– Zapraszamy również osoby, które chciałyby skorzystać z programu „Opieka wytchnieniowa”. To program dedykowany przede wszystkim rodzinie, która potrzebuje wytchnienia, która sprawuje na co dzień funkcję opiekuńczą nad osobą z niepełnosprawnością. Tutaj najważniejszym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – mówi Katarzyna Filipiak. – W ramach tego programu będziemy realizować usługę opiekuńczą do 240 godzin w roku – jest to ogranicznik narzucony przez ministerstwo w programie, a także będziemy mogli sfinansować pobyt w jakimś ośrodku wsparcia, może nawet w hotelu, do 14 dni dla osoby z niepełnosprawnością.

Rolą asystenta jest również aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych. MOPR w ramach tego programu może sfinansować na przykład wyjścia do kin i teatrów. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.