K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wnioski do ZUS w ramach nowej tarczy antykryzysowej

0

Przedsiębiorcy z określonych branż, którzy ucierpieli z powodu Covid-19, mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 rok, a także do sześciu razy skorzystać ze świadczenia postojowego. Przepisy, które dotyczą świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek, weszły w życie 17 stycznia 2022 roku.

Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2021 roku na formularzu RDZ-B7, który powinien trafić do ZUS najpóźniej 28 lutego 2022 roku. O zwolnienie ze składek mogą wystąpić podmioty oznaczone kodami PKD: 56.30.Z – czyli firmy zajmujące się przygotowywaniem i podawaniem napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje), 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w miejscach o zamkniętej przestrzeni oraz 93.29.Z – czyli pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Aby skorzystać z tego wsparcia, przedsiębiorca musi przekazać dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 roku do końca lutego bieżącego roku, chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

Przedsiębiorcy ze wskazanych branż w zależności od kodu PKD mogą też otrzymać świadczenie postojowe od jednego do sześciu razy. Są wśród nich tacy, którzy zajmują się sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem i zabiegami kosmetycznymi czy działają w branży hotelarskiej lub rozrywkowej. Pełna lista kodów PKD dostępna jest na stronie www.zus.pl. Wniosek RSP-DD7 należy dostarczyć najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zniesienia stanu epidemii. Co ważne, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek RSP-DD7 i otrzymał świadczenie postojowe już wcześniej, to liczba świadczeń, o które może wystąpić, zostanie pomniejszona o już pobrane.

O wsparcie mogą starać się przedsiębiorcy, którzy działali przed listopadem 2020 roku, a przeważającą działalność, oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu, prowadzili 31 marca 2021 roku.

Zwolnienie ze składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu o co najmniej 40 procent. Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego lub września 2020 roku.

Wnioski o wsparcie z nowej tarczy antykryzysowej będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. (jwb, źródło: ZUS)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.