K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Marszałek w bibliotece

0

Wczoraj, 18 stycznia, w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku odbyła się wizyta marszałka województwa pomorskiego, Mieczysława Struka. Była to okazja do oficjalnego otwarcia „okrąglaka”, którego kompleksowa modernizacja zakończyła się w ubiegłym roku i kosztowała około 2 milionów złotych.

Gruntowny remont budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku trwał prawie 2 lata i zakończył się pod koniec ubiegłego roku. W tym czasie cały obiekt przeszedł zdumiewającą metamorfozę. Najbardziej spektakularna była przebudowa wnętrz pamiętających czasy wczesnego PRL-u. Zmieniła się nie tylko czytelnia i wypożyczalnia, ale również część biurowa. Obecnie czytelnicy, pracownicy biblioteki oraz innych instytucji należących do Samorządu Województwa Pomorskiego znajdujących się w budynku, mogą korzystać z wyremontowanych i nowocześnie zaaranżowanych pomieszczeń. Zakupiono nowe meble, odnowiono ciągi komunikacyjne i łazienki. Zamontowano też wentylację i klimatyzację. Wymieniono okna i ocieplono ściany od strony dziedzińca, a ceglana fasada od strony frontowej została oczyszczona. Dodatkowo w miejscach dotąd zamurowanych ponownie pojawiły się charakterystyczne drzwi, a całość prac przeprowadzono z poszanowaniem dla historii obiektu.

Funkcja biblioteki nie już tylko taka, żeby wypożyczyć książkę albo zacząć ją czytać w czytelni – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – To jest miejsce, które w istocie jest ośrodkiem kultury, miejscem animującym kulturę. To jest niezwykle ważne, że tego typu instytucje, do których się przyzwyczailiśmy, że miały taką a nie inną funkcję, że najczęściej przyciągały nauczycieli i stąd pedagogiczny charakter tej instytucji, ale w istocie to miejsce animacji kulturalnej społeczności miasta. Mam nadzieję, że w ten sposób to miejsce będzie się zapisywać i tak będzie identyfikowane przez mieszkańców ziemi słupskiej. Oprócz uroczystej inauguracji wyremontowanego budynku, odbyła się także prezentacja multimedialna, opowiadająca o jego ciekawej historii. Poprowadziła ją Agata Szklarkowska, dyrektor biblioteki. „Okrąglak” został zbudowany najprawdopodobniej w 1936 roku na potrzeby Arbeitsamtu, czyli niemieckiego urzędu pracy. Po wojnie mieściły się w nim kuratorium oświaty oraz Szkoła Podstawowa nr 10. Istniejąca od 1954 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka wprowadziła się do niego w 1979 roku. Modernizacja przyniosła także ciekawe odkrycie, którym była zamurowana w szybie kominowym winda towarowa, wyprodukowana w 1936 roku przez szwajcarską firmę Schindler. Urządzenie zostało wyeksponowane w sali konferencyjnej budynku.
– Jest to inwestycja, która ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Słupska – uważa Marek Biernacki, dyrektor Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. – Wielu słupszczan kończyło szkołę numer 10 jeszcze w murach tego obiektu. Ma on wiele walorów architektonicznych. Ma istotne znaczenie w procesie rewitalizacji miasta, ale przede wszystkim jego funkcja merytoryczna biblioteki jako instytucji nie tylko oświaty, ale instytucji kultury. Tu się odbywają różnego rodzaju spotkania z mieszkańcami, prelekcje, spotkania z pisarzami. To tutaj pierwszy raz pojawiła się pani Wanda Chotomska, która po latach została nawet honorową obywatelką miasta. Działalność biblioteki zawsze była otwarta na różne formy aktywności.
Generalna przebudowa „okrąglaka” pochłonęła ponad 2,4 miliona złotych i została w całości sfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.