K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Batorego do remontu

0

Wybrano wykonawce przebudowy ulicy Batorego w Słupsku. Niespełna dwa miliony złotych kosztować będzie kompleksowy remont odcinka ulicy od skrzyżowania z aleją 3 Maja do ulicy Grażyny. Wykonawca ma 150 dni od podpisania umowy na zakończenie prac.

Prawie dwa miliony złotych kosztować ma przebudowa ulicy Batorego w Słupsku. Od lat dziurawa ulica była tylko łatana, w złym stanie były również chodniki. Już niedługo ma się to zmienić. Remont ulicy zapowiadano w tamtym roku, jednak dopiero teraz udało się wybrać wykonawcę robót.

– Otworzyliśmy oferty w przetargu na kompleksową przebudowę całej ulicy Batorego. Tym razem kwoty, które zaproponował najkorzystniejszy wykonawca, mieszczą się w naszym budżecie – mówi Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Oferta opiewa na niespełna 2 miliony złotych. W tej chwili kończymy procedurę wyboru, dopinamy wszelkie formalności i oczywiście będziemy podpisywać umowę na przeprowadzenie tych robót. Roboty mają zakończyć się w terminie 150 dni od podpisania umowy. Do połowy roku planujemy, że mieszkańcy tej części miasta będą mieli już do dyspozycji równą, oświetloną i odwodnioną drogę.

Prace objąć mają wykonanie zupełnie nowej nawierzchni jezdni. Poprawi się także sytuacja na chodnikach, jak również wykonana zostanie nowa kanalizacja deszczowa. Na koniec teren zostanie zagospodarowany zielenią. Remontowany będzie odcinek ulicy od skrzyżowania z aleją 3 Maja do ulicy Grażyny. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.